Print

Kunst i almene boligområder. Mellem udsathed, inddragelse og forandring

Titel: Kunst i almene boligområder. Mellem udsathed, inddragelse og forandring
Forfattere: Birgit Eriksson, Anne Mette Winneche Nielsen, Anne Scott Sørensen og Mia Falch Yates
Dato: 08.04.2022
Type: Bog
Tags:

Kunst i almene boligområder. Mellem udsathed, inddragelse og forandring

Kunst og kultur inddrages i stigende grad i by- og områdeudvikling. En udbredt antagelse er, at kunstprojekter kan bidrage til transformation af boligområder, der er udpeget som ’udsatte’ i den aktuelle bolig-, integrations- og socialpolitik.

Sammen med forskere på SDU og AU har CeFU bidraget til en undersøgelse af, hvordan kunstprojekter virker ind i socialt udsatte almene boligområder. Undersøgelsen omfatter både kunstprojekter, der rækker ud til børn, unge, voksne og ældre for at undersøge, hvad der er på spil for beboerne, og hvilke muligheder og udfordringer, der opstår.

Undersøgelsen har taget afsæt i følgende forskningsspørgsmål:

- Hvilke muligheder har kunstprojekter i ’udsatte’ boligområder for at skabe møder omkring kunst?

Hvorvidt og hvordan fremmer, forhandler og udfordrer borgernære kunstprojekter de politiske dagsordner?

Hvorvidt og hvordan agerer de i forhold til områdernes ’udsatheder’ samt tilbyder alternativer til dem og modeller for forandring?

Undersøgelsen blev udgivet fredag d. 8. april 2022 i bogen KUNST I ALMENE BOLIGOMRÅDER - Mellem udsathed, inddragelse og forandring. I denne bog undersøger forfatterne, hvad en række meget forskelligartede kunstprojekter kan og gør i fire af disse områder: Stengårdsvej i Esbjerg, Værebro Park i Gladsaxe, Gelleruparken i Aarhus og Vollsmose i Odense.

Forfatterne, heriblandt CeFU lektor Anne Mette W. Nielsen, analyserer, hvor­dan pro­jek­ter­ne udfolder sig i et felt med stærke politiske og kunstfaglige dagsordener og stiller skarpt på, hvordan kunstprojekterne spiller med og mod områdernes ’udsatheder’, inddrager beboerne og eventuelt tilbyder alternative modeller for for­an­dring.

 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Borgernær kunst og sociale fællesskaber i udsatte boligområder

I samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet vil Center for Ungdomsforskning undersøge en række offentligt støttede kunstprojekter i fire udsatte boligområder i Danmark. Formålet er at skabe viden om, hvordan kunst kan genere engagement og fællesskab og bidrage til transformation af eksisterende fysiske, sociale og kulturelle infrastrukturer. Projektet bygger bro mellem æstetiske og sociologiske tilgange og anviser nye veje i forståelsen af kunstens impact med generaliserbare pointer for lignende tiltag i og uden for Norden. Center for Ungdomsforskning vil undersøge et større kunstprojekt i Værebro Park i Gladsaxe. Her har fire kunstnere arbejdet med forskellige strategier for borgerinddragelse, herunder en malerskole for børn og unge med base i en tidligere slagterbutik i Værebro Centret.

Kontakt forsker

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
Videokatalog

Videokatalog

Gå på opdagelse i CeFUs videokatalog. Videoerne dækker CeFUs aktiviteter og forskning - herunder oplæg fra CeFUs konferencer og videoer om CeFUs forskningsprojekter.

Læs mere her
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!