Print

Borgernær kunst og sociale fællesskaber i udsatte boligområder

I samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet vil Center for Ungdomsforskning undersøge en række offentligt støttede kunstprojekter, som Statens Kunstfond og de relevante kommuner har igangsat i fire udsatte boligområder: Værebro Park i Gladsaxe, i Gellerup i Aarhus, i Vollsmose i Odense og på Stengårdsvej i Esbjerg. Forskningsprojekt skal undersøge og skabe empirisk belæg for hvordan borgernære kunstprojekter virker med udgangspunkt i de fire boligområder. Formålet er at skabe viden om, hvordan kunst kan genere engagement og fællesskab og bidrage til fysiske, sociale og kulturelle infrastrukturer. CeFUs bidrag vil sætte særlig fokus på ungegruppens deltagelse.

Projektet bygger bro mellem æstetiske og sociologiske tilgange og anviser nye veje i forståelsen af kunstens impact, som lignende tiltag i og uden for Norden kan trække på. Forskningsprojektet ser de aktuelle kunstprojekter i lyset af dels andre erfaringer med kunst som sociale eksperimenter og byudvikling, dels i forhold til nordisk policy på området. Desuden inddrages anden nordisk forskning med fokus på kunstens sociale og demokratiske potentiale, samt en efterhånden omfattende internationale forskning i participatorisk, stedsspecifik og community-baseret kunst. Tesen er med baggrund heri, at kunsten, når den rykker tættere på hverdagslivet – herunder unges dagligdag – kan kalde på et engagement, der frigør såvel individuelle som kollektive ressourcer og muliggør nye, mere distribuerede “fællesheder”, “commons” - eller “fora”. Samtidig stiller forskningsprojektet også skarpt på potentielle konflikter mellem eksternt finansierede og tilrettelagte kunstprojekter og lokale interesser og ejerskab.

Publikationer

Kunst i almene boligområder. Mellem udsathed, inddragelse og forandring

I denne bog undersøger forfatterne, hvad en række meget forskelligartede kunstprojekter kan og gør i fire af disse områder: Stengårdsvej i Esbjerg, Værebro Park i Gladsaxe, Gelleruparken i Aarhus og Vollsmose i Odense. Undersøgelsen omfatter både kunstprojekter, der rækker ud til børn, unge, voksne og ældre for at undersøge, hvad der er på spil for beboerne, og hvilke muligheder og udfordringer, der opstår.

Kontakt forsker

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Status for projektet

Status: afsluttet
Forår 2020 til forår 2021

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!