Print

Hvad er det særlige ved VUC?

Titel: Hvad er det særlige ved VUC?
Forfattere: Anne Görlich og Oliver A. Tafdrup
Dato: 13.05.2020
Type: Rapport
Tags: uddannelse, VUC, frafald, motivation, uddannelseskultur, fastholdelse, hf

Hvad er det særlige ved VUC?

Voksenuddannelsescentrene (VUC) har som kerneopgave at varetage uddannelsestilbud på grundskole- og gymnasieniveau til unge voksne og voksne, der af mange årsager har brug for alternative og mere fleksible uddannelsestilbud. Dermed tiltrækkes en kursistgruppe, som er faldet fra en eller flere ungdomsuddannelser og som kæmper med forskellige udfordringer. Den mangfoldighed, der kendetegner gruppen af VUC-kursister, stiller krav til VUC’s institutionelle rammer og pædagogiske tilgange, samt til den kultur, der præger hverdagen på VUC.

I denne rapport har Center for Ungdomsforskning undersøgt, hvad der kendetegner ’VUC-kulturen’ med det formål at komme tættere på en forståelse af, hvad det særlige ved VUC er. Hvad karakteriserer de forskellige kursister på tværs af VUC, hvad oplever kursisterne som det gode undervisningsmiljø, og hvordan oplever og forholder kursisterne sig til specifikke VUC kulturmarkører?

Rapportens konklusioner omkring det særlige ved VUC peger på en række faktorer, der samlet set kendetegner VUC. Dette handler blandt andet om både en pædagogisk og social rummelighed, om fleksibilitet, om tempo og andre tiltag, som er særlige for VUC og som formår at imødekomme kursister med forskellige udfordringer.

I projektet anlægger vi et eksklusivt kursistperspektiv, hvor vi tager udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med kursister på VUC i aldersgruppen 20-30 år. Beskrivelser af de forskellige kursistgrupper skal gerne bidrage til, at undervisere på VUC får mulighed for at se læringsrummet fra forskellige kursistperspektiver og måske får nuanceret nogle af de pædagogiske overvejelser, som de selv står i hver dag. Samtidig giver rapportens kursistperspektiv eksterne interessenter og beslutningstagere et indblik i, hvad VUC bidrager med til det samlede uddannelseslandskab, og hvordan og hvorfor VUC har betydning for nogle unge og voksne, der forsøger at navigere i dette.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Hvad er VUC-kulturen?

Hvordan er kulturen på VUC, og hvordan oplever kursister, som har tidligere frafald, at blive mødt på VUC?

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!