Print

Et skridt ad gangen. Udsatte unge på vej mod uddannelse og arbejde

Titel: Et skridt ad gangen. Udsatte unge på vej mod uddannelse og arbejde
Forfattere: Anne Görlich og Mette Pless
Dato: 15.03.2018
Type: Rapport
Tags: uddannelse, unge, udsatte unge, motivation, unges motivation, uddannelsesforberedende tilbud

Et skridt ad gangen. Udsatte unge på vej mod uddannelse og arbejde

De senere år har budt på et øget politisk fokus og nye forsøg med, hvordan man kan arbejde for at øge udsatte unges beskæftigelses-, uddannelses- og jobchancer. Det er blandt andet sket gennem arbejdet i Ekspertgruppen for bedre veje til en ungdomsuddannelse ligesom Undervisningsministeriet for nylig - og med afsæt heri - har lanceret en omfattende reform af det uddannelsesforberedende område. Der introduceres således et nyt og samlende uddannelsestilbud til unge uden uddannelse - den forberedende grunduddannelse (FGU).

Uddannelsesprojektet ’Liv og Læring’ blev igangsat forud for introduktionen af FGU, men retter sig mod samme gruppe unge, ligesom ambitionen langt hen ad vejen er den samme - nemlig at udvikle arbejdet med at støtte udsatte unges vej i uddannelse. Center for Ungdomsforskning har fulgt projektet gennem følgeforskning, og har indsamlet erfaringer fra de involverede med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.

Målgruppen for Liv og Læring har det til fælles, at deres tidligere erfaringer med uddannelsessystemet har været overvejende negative. Udgangspunktet er, at de unge på den ene side har en række personlige, sociale og faglige udfordringer, og på den anden side selv efterspørger udviklingen af basale faglige kompetencer. Omfanget af udfordringer både for de enkelte og i gruppens sammensætning bidrager til, at det kræver en særlig indsats for, at de unge faktisk opnår det faglige løft, de ønsker.

På baggrund af forskningsrapporten peges helt overordnet pege på 3 ting som centrale for at uddannelsesprojektet bidrager til at bringe kursisterne tættere på ordinær uddannelse:

1) Fleksibilitet og rummelighed i tilrettelæggelsen af undervisningen, så kursisterne kan lære i eget tempo og med afsæt i deres individuelle formåen.

2) Forudsætningen for dette er et relationelt trygt læringsrum med fokus på faglig progression.

3) Dette kræver endvidere et fintmasket net af professionelle, der arbejder sammen på mange niveauer.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unge uddannelseshjælpsmodtageres vej mod uddannelse og arbejde

Trods massive bestræbelser er der fortsat en gruppe unge, som udfordres i mødet med uddannelsessystemet. Uddannelsesprojektet ’Liv og Læring’, som er et samarbejdsprojekt mellem VUC Storstrøm og Guldborgssund kommune, skal i denne sammenhæng ses som et forsøg på, at udvikle nye veje i arbejdet med at gøre unge uddannelsesparate.

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467