Print

Unge uddannelseshjælpsmodtageres vej mod uddannelse og arbejde

Det har længe været et centralt mål i den danske uddannelsespolitik, at 95 % af en given ungdomsårgang (uddannelse til alle - UTA) skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er et mål, som er sat med baggrund i forskning, der peger på, at uddannelse mindsker unges risiko for senere ledighed. At nå dette mål kræver en væsentlig indsats. Det gælder særligt over for unge, der er under 30 år, og som hverken er i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Det er intentionen at disse unge skal flyttes fra kontanthjælpssystemet over i uddannelsessystemet, hvor de skal rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Konkret er der gennem de sidste 22 år siden UTA blev lanceret i 1993 gjort mange forsøg på at mindske gruppen af unge uden uddannelse. Udbyttet af disse bestræbelser har været blandede. Der er fortsat en gruppe af unge, som udfordres i mødet med det ordinære uddannelsessystem. Det er der flere årsager til og perspektiver på. Blandt årsagerne er der et bredt spektrum af problemstillinger, som knytter an til såvel de unge som til de muligheder som det ordinære uddannelseslandskab stiller til rådighed. 

Uddannelsesprojektet 'Liv og Læring', som er et samarbejdsprojekt mellem VUC Storstrøm og Guldborgssund kommune, skal i denne sammenhæng ses som et forsøg på, at udvikle nye veje i arbejdet med at gøre unge uddannelsesparate. Formålet med forsøgene er at etablere et tilbud rettet mod unge, som er visiteret til at være aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og som har brug for hjælp og støtte for at blive uddannelsesparate.

Følgeforskning

Center for Ungdomsforskning (CeFU) vil undervejs følge uddannelsesprojektet gennem følgeforskning, hvor der indsamles erfaringer fra de involverede i uddannelsesprojektet med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte. De unges udbytte af deltagelsen i projekt 'Liv og læring' vil være omdrejningspunktet for følgeforskningen og vil blive afdækket kvalitativt og kvantitativt. Der vil være fokus på, hvordan de unge oplever undervisningen. Der vil også være fokus på hvordan deltagelsen på uddannelsesforløbet understøtter deres udvikling fagligt og socialt samt deres muligheder for efterfølgende at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. De unges videre færd efter afslutningen af uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm følges ligeledes, for på den måde at generere viden omkring de unges videre uddannelses- og jobforløb.

Hør adjunkt Anne Görlich fortælle om projektet og de foreløbige resultater

Publikationer

Et skridt ad gangen. Udsatte unge på vej mod uddannelse og arbejde

Uddannelsesprojektet ’Liv og Læring’ blev igangsat forud for introduktionen af den forberendende grunuddannelse (FGU), men retter sig mod samme gruppe unge, ligesom ambitionen langt hen ad vejen er den samme - nemlig at udvikle arbejdet med at støtte udsatte unges vej i uddannelse. Center for Ungdomsforskning har fulgt projektet gennem følgeforskning, og har indsamlet erfaringer fra de involverede med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Status for projektet

Status: afsluttet
Projekt afsluttet primo 2018

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!