Print

Den store balanceakt

Titel: Den store balanceakt
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen
Dato: 01.01.2001
Type: Rapport
Tags:

Den store balanceakt

Mange uddannelsesområder oplever i disse år vanskeligheder med at rekruttere og fastholde unge i uddannelsesforløbene. Det er også baggrunden for denne analyse af elever indenfor hotel-, restaurant- og turismeområdet, som HORESTA, RBF og HK-Service har taget initiativ til i samarbejde med Center for Ungdomsforskning.

Vi ved fra adskillige danske og europæiske undersøgelser, at nye arbejds- og forsørgelsesbegreber er under udvikling hos unge. Det skaber en række ændrede motivationer og incitamenter i forhold til unges uddannelses- og erhvervsvalg. Vi ved, at unge giver nogle andre svar på spørgsmålene: Hvorfor skal man arbejde? Hvad er et godt arbejdsliv? Hvad er det vigtigste ved en uddannelse og et arbejde?

Hvad vi ikke ved er, hvordan disse forandringer slår igennem i de unges valg indenfor hotel-, restaurant- og turismeområdet. Det søger denne analyse at give et bud på.

Analysen fokuserer på kokke-, tjener-, receptionist- og rejselivselever, der er i lære på hoteller, restauranter, rejsebureauer og turistbureauer. Den giver svar på, hvilke forventninger eleverne har til deres læretid, inden de begynder på lærepladsen, samt hvordan de oplever læretiden, når de har været på virksomhederne i noget tid. Den kommer også med svar på, hvordan cheferne og de udlærte på lærepladserne opfatter eleverne i virksomheden. Alt i alt tegner analysen et billede af, hvilke interessemodsætninger og interessefællesskaber der er mellem virksomheder og elever, ligesom den peger på, hvilke aspekter af læretiden, der kan forandres, så samspillet parterne imellem kan blive bedre.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Balancing Competencies. Uligheder for unge i aktivering

Projektet omhandler gruppen af unge ledige mellem 18 og 25 år. Fokus er på de unges samspil med forskellige aktiveringsforløb og uddannelsesprojekter, hvis formål det er at integrere dem på arbejdsmarkedet.

Den store balanceakt. Elever inden for hotel-, restaurant- og turismeområdet

Analyse af elevfrafald indenfor hotel-, restaurant- og turismeområdet, som i lighed med en række andre områder tilkendegiver, at det i disse år kan være vanskeligt at fastholde eleverne på lærepladserne.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!