Print

Balancing Competencies. Uligheder for unge i aktivering

Engelsk titel: "Balancing Competencies - Enhancing the participation of young adults in economic and social processes: balancing instrumental, biographical and social competencies in post-school education and training"

Internationalt forskningsprojekt i samarbejde med universiteter i Portugal, England, Holland, Belgien og Tyskland.

Projektets omhandler gruppen af unge ledige mellem 18 og 25 år. Fokus er på de unges samspil med forskellige aktiveringsforløb og uddannelsesprojekter, hvis formål det er at integrere dem på arbejdsmarkedet. Vi får gennem undersøgelsen indsigt i de meninger og betydninger, unge skaber i mødet med de specifikke aktiveringssammenhænge, de befinder sig i. Derudover inddrager vi også de professionelles vinkel, deres intentioner, strategier og samspilsformer i arbejdet med unge.

Mere overordnet sætter projektet fokus på skæringsfeltet mellem (sen)modernitet, marginalisering og ungdom.

 

Publikationer:

"Afsluttende rapport til EU kommissionen Balancing Competencies" (rapporten er under omskrivelse til føromtalte bog)

"Unge i dag - mellem drømme og realiteter." Noemi Katznelson. LVU-bladet Nr. 5 - 3. april 2001

"Unges arbejdsbegreb." Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. I: Tidsskrift for Arbejdsliv. 2. årgang. Nr. 4. 2000. 20 s.

Publikationer

Den store balanceakt

For første gang er årsagerne til elevfrafaldet inden for hotel-, restaurant- og turismeområdet genstand for en omfattende analyse. Noget tyder på, at eleverne og virksomhederne har svært ved at finde fælles fodslag i læretiden. Der synes at være et spændingsfelt mellem de unges krav og ønsker til deres lærepladser, og realiteterne de møder i virksomhederne.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2001