Print

Den store balanceakt. Elever inden for hotel-, restaurant- og turismeområdet

For første gang er årsagerne til elevfrafaldet inden for hotel-, restaurant- og turismeområdet genstand for en omfattende analyse. Noget tyder på, at eleverne og virksomhederne har svært ved at finde fælles fodslag i læretiden. Der synes at være et spændingsfelt mellem de unges krav og ønsker til deres lærepladser, og realiteterne de møder i virksomhederne.

Analysen indkredser netop dette spændingsfelt. Den afdækker de forhold, der påvirker de unges til- og fravalg af lærepladser inden for området og klargør i forlængelse heraf, hvordan disse forhold påvirker samspillet mellem eleverne og virksomhederne i læretiden. Analysen sætter fokus på de forestillinger og forventninger, som eleverne har til deres uddannelse, læreplads og senere arbejde, og sammenholde disse forestillinger og forventninger med de virkeligheder, som de møder under læretiden. Analysen indkredser både faglige og menneskelige aspekter af såvel de unges forestillinger og forventninger som virkelighederne på virksomhederne.

Publikationer

Den store balanceakt

For første gang er årsagerne til elevfrafaldet inden for hotel-, restaurant- og turismeområdet genstand for en omfattende analyse. Noget tyder på, at eleverne og virksomhederne har svært ved at finde fælles fodslag i læretiden. Der synes at være et spændingsfelt mellem de unges krav og ønsker til deres lærepladser, og realiteterne de møder i virksomhederne.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2001