Print

Videnskabelige assistenter søges

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Center for Ungdomsforskning (CEFU) søger 1-2 videnskabelige assistenter fra 15. november 2022 eller snarest derefter. Stillingerne løber henholdsvis 1 og 1½ år frem og er på 25 timer. Det vil måske være muligt at komme op på fuld tid i løbet af perioden.

STILLINGSBESKRIVELSE

Der søges kandidater med følgende kvalifikationer:

  • En relevant kandidatgrad inden for fx pædagogik, læring, uddannelsesvidenskab, sociologi, psykologi eller antropologi
  • Stærke analytiske og akademiske kompetencer herunder skrivning
  • Lyst til at arbejde i krydsfeltet mellem kvalitative og kvantitative data
  • Erfaring med udførelse af kvalitativ dataproduktion eller undersøgelser
  • Erfaring med organisering af dataindsamling
  • Kendskab til og interesse for erhvervsuddannelserne og uddannelsessystemet
  • Mobil i forhold til produktion af kvalitative data i felten.

Den ene af stillingerne vil være fokuseret omkring erhvervsuddannelserne, da vi i CeFU netop har indgået en aftale med Københavns Professionshøjskole om etablering af et nationalt Center for Viden om Erhvervsuddannelserne (CEVE). Centret vil bedrive nytænkende, problemorienteret og praksisrettet forskning og udvikling med fokus på at forbedre og styrke unge og voksnes læring, kompetencer og dannelse på arbejdspladserne, i samspillet mellem skoler og arbejdspladser og på skolerne. Den anden af stillingerne vil blive tilknyttet andre forskningsprojekter, som endnu ikke ligger fast og det vil derfor ikke være muligt at besvare spørgsmål omkring det.

Center for Ungdomsforskning har base på Campus København. Mere information om Institut for Kultur og Læring henvises til instituttets hjemmeside https://www.kultur.aau.dk/.

Ansøgningen skal indeholde
• Motiveret ansøgning
• Opdateret CV
• Uddannelse (Kandidatbevis m.v.)
• Dokumentation for videnskabelige kvalifikationer
• Dokumentation for øvrige kvalifikationer med relevans stillingen.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved en sagkyndig person.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor på CeFU, Arnt Low: avl@ikl.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til  HR-servicecenter HSF, e-mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Arbejdssted er København.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.
 

STILLINGSNUMMER

2022-224-04937

ANSØGNINGSFRIST

13/11/2022

Lagt online 03.11.2022 af Maria Jelonek

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!