Print

Udgivelse: Forandringer i ungdomsuddannelserne - overgange og indastser

Antologien Forandringer i ungdomsuddannelserne - Overgange og indsatser er netop blevet udgivet, og indeholder blandt andet kapitler fra lektor Arnt Louw, adjunkt Anne Görlich, lektor Niels-Henrik Møller Hansen og adjunkt Anne Mette W. Nielsen fra Center for Ungdomsforskning. 

I antologien præsenteres nyere empirisk forskning med fokus på ungdomsuddannelserne i det danske uddannelsessystem. Det overordnede tema er udviklinger og overgange inden for dette uddannelsesområde. Disse giver sig til kende såvel på det individuelle niveau i forhold til elevers veje og valg og deres udvikling og bevægelser inden for og mellem uddannelser, som på det samfunds­mæssige niveau i relation til historiske udviklinger, politik og uddan­nelses­reformer inden for ungdomsuddannelserne.

De enkelte kapitler beskæftiger sig på empirisk baggrund med det overordnede tema i relation til en række forskellige uddannelseskontekster inden for ungdomsuddannelses­området og belyser fra et sociologisk perspektiv mange af de problemstillinger, der afspejler sig inden for uddannelserne for unge i dag. Bogen er dermed aktuel ikke mindst i lyset af de reformer, der har kendetegnet området for ungdomsuddannelser i Danmark de senere år. 

Læs mere her

 

Lagt online 18.10.2017 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!