Print

Ny rapport: Uddannelse der motiverer - Forsøg på forandring på ungdomsuddannelserne

Rapporten har fulgt en række ledere, undervisere, vejledere og elever fra 10 meget forskellige ungdomsuddannelser, som har udviklet og afprøvet deres egne praksisnære udviklingstiltag. Forskerne har fuldt tiltagene med en analytisk optik. Her var fokus at undersøge hvordan (kønnede) forestillinger og kulturer blandt elever og lærere indvirkede på udviklingstiltagene.

Rapporten viser at ungdomsuddannelserne er et kompliceret felt og at der ofte er stor forskel på de betydninger som elever og undervisere tillægger elevernes uddannelsesmotivation.

Læs mere her

 

Uddannelse der motiverer

Lagt online 17.01.2017 af Jens Brun Madsen

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!