Print

Ny rapport: Højskole med forløb i dansk og matematik

Ny rapport stiller skarpt på, hvordan læringsforløbene på højskolerne tilrettelægges og gennemføres, og hvilke særlige træk og kvaliteter de unge fremhæver som bærende ved at have dansk og matematik på højskole. Rapporten bygger på uddannelsesprojektet 'Intensive læringsforløb på højskolerne', som er et samarbejdsprojekt mellem fem højskoler og Folkehøjskolernes Forening i Danmark, som CeFU har fulgt fra 2019-2022. 

Rapporten ser desuden nærmere på de unges udbytte i form af faglig progression og øgede sociale og personlige færdigheder. Endelig undersøger den i hvilken udstrækning læringsforløbene bidrager til de unges overgang til og fastholdelse i videre uddannelse og/eller arbejde.

Med afsæt heri dokumenterer rapporten samlet set de muligheder og potentialer, projektet rummer for de deltagende unge, og hvilke opmærksomhedspunkter projektet rejser i forhold til den videre udvikling.

 

Lagt online 03.11.2022 af Maria Jelonek

Kontakt forskere

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere