Print

Ny rapport: Højskole med forløb i dansk og matematik

Ny rapport stiller skarpt på, hvordan læringsforløbene på højskolerne tilrettelægges og gennemføres, og hvilke særlige træk og kvaliteter de unge fremhæver som bærende ved at have dansk og matematik på højskole. Rapporten bygger på uddannelsesprojektet 'Intensive læringsforløb på højskolerne', som er et samarbejdsprojekt mellem fem højskoler og Folkehøjskolernes Forening i Danmark, som CeFU har fulgt fra 2019-2022. 

Rapporten ser desuden nærmere på de unges udbytte i form af faglig progression og øgede sociale og personlige færdigheder. Endelig undersøger den i hvilken udstrækning læringsforløbene bidrager til de unges overgang til og fastholdelse i videre uddannelse og/eller arbejde.

Med afsæt heri dokumenterer rapporten samlet set de muligheder og potentialer, projektet rummer for de deltagende unge, og hvilke opmærksomhedspunkter projektet rejser i forhold til den videre udvikling.

 

Lagt online 03.11.2022 af Maria Jelonek

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV