Print

Ny rapport: Aspiranterne fra et ungeperspektiv

Center for Ungdomsforskning har netop udgivet notatet ‘Aspiranterne fra et ungeperspektiv’ som den første afrapportering af forskningsprojektet ‘Nye navigationspunkter - En forskningsbaseret evaluering af processer og praksisser i Aspiranterne og de overgange projektet åbner for i ungdomslivet’.

Aspiranterne er en ny type beskæftigelsesindsats inden for kulturområdet. I notatet præsenterer vi en model, der illustrerer Aspiranterne fra de unges perspektiver. Med afsæt i modellen belyses de forskellige dele af indsatsen med særligt fokus på seks bærende elementer og det særlige fællesskab, som elementerne samlet set giver anledning til. Afslutningsvis skitserer vi de horisonter, som Aspiranterne umiddelbart tegner for de deltagende unges videre liv.

Forskningsprojektet gennemføres af Center for Ungdomsforskning på vegne af Lauritzen Fonden og Fonden Aspiranterne.

Lagt online 14.03.2023 af Maria Jelonek

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!