Print

Ny bog: Unges motivation og læring

Uddannelse er en helt central del af det moderne ungdomsliv, men en del unge har svært ved at "tage sig sammen", og resultatet er ofte problemer med fravær, frafald og skoletræthed. Mange undervisere kæmper derfor med at motivere og engagere de unge.

I samfundet er der udbredt enighed om, at uddannelse er godt, og de fleste unge vil gerne uddanne sig. Samtidig viser problemerne med motivation og engagement, at unge langt fra altid oplever det, der foregår i uddannelsessystemet, som relevant eller meningsfuldt.

Der tegner sig således et skisma mellem uddannelse som noget, alle er enige om er godt og nødvendigt - og uddannelse som noget, man som ung bare ikke kan finde gejsten til. Det er bl.a. dette skisma, som Unges motivation og læring dykker ned i.   

I bogen gives ordet til 12 eksperter, der belyser unges motivation for læring og uddannelse set i lyset af de brydninger og forandringer, der præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet i dag. Eksperterne opstiller endvidere en række anbefalinger til, hvordan vi kan understøtte unges motivation for læring og uddannelse.

Bogens kapitler bygger på interview med: Einar M. Skaalvik - Knud Illeris - Harriet Bjerrum Nielsen - Birgitte Holm Sørensen - Lene Tanggaard - Diane Reay - Gert Biesta - Ulla Ambrosius Madsen - Mats Trondman - Estrid Sørensen - Katrin Hjort - Ove Kaj Pedersen

Unges motivation og læring henvender sig til studerende, undervisere, praktikere på efteruddannelse samt politiske beslutningstagere og alle andre, der teoretisk og praktisk beskæftiger sig med unges liv og ungdomssociologi.

Udgivelsen er et led i Center for Ungdomsforsknings forskningsprojekt "Unges lyst til læring", som er støttet af Egmont Fonden.

Bogen er skrevet af Niels Ulrik Sørensen, Camilla Hutters, Noemi Katznelson og Tilde Mette Juul fra Center for Ungdomsforskning.

Køb bogen her

Lagt online 15.08.2013 af Eksponent

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Unges lyst til læring

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Læs mere om unges lyst til læring