Print

Helgi Gunnlaugsson - Oplægsholder på konference 23. november

På CeFUs konference ’Med unge til fest – ungdomsliv, festkultur og tømmermænd,’ d. 23. november, kan du møde Helgi Gunnlaugson, professor i sociologi ved University of Iceland in Reykjavik.

Gunnlaugsson vil på konferencen holde oplæg og debat om Islands alkoholkultur.

Bekymringen for alkoholmisbrug har nemlig en lang historie i de nordiske lande, og bl.a. Island indførte ganske omfattende alkoholkontroller i det 20. århundrede, hvis hovedformål var at beskytte de unge.

I oplægget vil de vigtigste argumenter for både forbuddet og tilladelsen af øl blive gennemgået, og du vil møde spørgsmål som: Hvilken indvirkning havde legaliseringen af øl i 1989 på Island med hensyn til alkoholforbrug? Hvad kan vi lære af Islands erfaringer i vores bestræbelser på at forbedre alkoholforbruget i det moderne samfund?

Helgi Gunnlaugsson

Foto af Helgi Gunnlaugsson

Lagt online 30.10.2023 af Maria Jelonek

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!