Print

Line Jørge Jensen

Line Jørge JensenLine Jørge Jensen, Studentermedhjælp

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: linejj@ikl.aau.dk

Uddannelse: Humanistisk Bachelor i Psykologi og Pædagogik og Uddannelsesstudier på RUC.

Arbejdsområde: Jeg arbejder med organiseringen og afviklingen af CeFU’s konferencer og events. Derudover praktiske og administrative opgaver i forb. med forskningsprojekter.

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV