Print

Forskningsprojekt om psykologisering i ungdomslivet

Kan psykologiens indadrettede blik, gentagne trivselsundersøgelser samt psykologsprog i hverdagen være med til at påvirke de unges trivsel? Ungdomsforsker og lektor Anne Görlich ved Center for Ungdomsforskning ved Institut for Kultur og Læring har netop modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, som skal bruges til at undersøge ’psykologiseringen’ af ungdomslivet – set fra de unges perspektiv.

Fylder psykologiens indadrettede blik for meget i dag?

I de senere år har psykologi spillet en stadig større rolle i vores liv, og det er ikke anderledes for vores unge. Som samfund vil vi gerne kunne tilbyde gratis adgang til psykologhjælp til alle unge, men samtidig hermed diskuteres det blandt forskere, om psykologiens indadrettede blik fylder for meget. Om denne psykologisering måske kan være med til at forværre de unges mistrivsel? Og om den kan være med til at øge antallet af unge, som risikerer at blive ramt af nye former for udsathed? Lektor og projektleder Anne Görlich forklarer:

- Der er i virkeligheden tale om et tveægget sværd, for spørgsmålet er, om psykologien bidrager med løsninger til et problem, som den samtidig selv er med til at skabe? Diskussionen trækker på teorier og holdninger, men sagen er den, at vi kun har meget lidt faktuel viden at trække på. Vi har brug for viden, som kommer fra de unge selv, slutter Anne Görlich

Om forskningsprojektet

- I vores nuværende forskning kan vi se, at der er en dobbelthed på spil. På den ene side er det godt at psykologien bidrager til forståelsen af det, der er svært for de unge. På den anden side kan vi også se, at det kan kamme over, og at den megen psykologisering kan være med til at forværre det, der i forvejen er svært for nogle unge - Anne Görlich

Forskningsprojektet skal netop afdække denne ’psykologisering’ af ungdomslivet, og det bliver med udgangspunkt i de unges perspektiv. Det skal undersøges, hvordan de unge 16-20-årige på ungdomsuddannelserne forholder sig til psykologiseringen, som de udsættes for, fx i form af gentagne trivselsundersøgelser, diagnoseord i hverdagssproget og online screeningstests for psykiatriske diagnoser. Det skal afdækkes, hvordan de unge selv anvender psykologisk sprog og redskaber – online såvel som offline - i deres forsøg på at forstå sig selv og andre, og det skal det undersøges, hvordan denne øgede fokus påvirker de unge, som er sårbare for nye former for udsathed. Resultatet af projektet forventes at få stor betydning for særligt de unge, som kan være potentielt udsatte.

Fakta

  • Forskningsprojektet er et såkaldt kvalitativt studie, hvor der bl.a. skal gennemføres forkusgruppeinterviews med unge på ungdomsuddannelser.
  • Det er muliggjort via en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på 3,1 mio. kr.
  • Lektor Anne Görlich bliver leder af forskningsprojektet, som gennemføres sammen med postdoc Søren Christian Krogh. Begge arbejder som ungdomsforskere ved Center for Ungdomsforskning på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

Lagt online 09.10.2023 af Maria Jelonek

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Søren Christian Krogh
sck@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9940 2766

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Bog om Ny Udsathed

Bog om Ny Udsathed

I bogen 'Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering. Om ny udsathed i ungdomslivet' stiller vi skarpt på spørgsmålet om, hvordan samfundsmæssige rammesætninger bidrager til at producere mistrivsel blandt unge.

Læs mere og find bogen
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere