Print

Fem kunstmuseer forener kræfterne for unges trivsel i nyt forskningsprojekt

FEM KUNSTMUSEER FORENER KRÆFTERNE FOR UNGES TRIVSEL

I en fælles front mod den udbredte mistrivsel blandt unge i Danmark igangsætter Kunsten, Nivaagaard, Brandts, Louisiana og Trapholt i 2024 en række indsatser for at styrke unges trivsel. Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen vil de fem kunstmuseer i partnerskab med forskere fra Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet udvikle formidlingsmetoder med de unge som omdrejningspunkt.

Projektet har de unge i centrum som målgruppe og sigter også mod at lære af de unge og integrere deres perspektiver i udviklingen af bæredygtige initiativer og potentielle fællesskaber. Projektet vil undersøge rekrutteringsformater, organisatoriske tilgange, udvikling af workshops og etablering af bæredygtige ungefællesskaber på kunstmuseerne.

Det overordnede formål er at skabe et fundament af viden og erfaringer, der kan understøtte og fremme trivsel blandt unge nationalt. Gennem systematisk indsamling af data og erfaringsudveksling stræber projektet efter at skabe en sammenhængende tilgang til unges trivsel på kunstmuseer. Projektet afsluttes med oplæg til en national strategi for kunstmuseers arbejde, som kunstmuseer i hele landet vil kunne indgå i fremadrettet.

Citater fra de involverede museer og Aalborg Universitet:

Karen Grøn, direktør Trapholt: ”Kunstmuseer er en vigtig del af et meningsfuldt samfund. Kunstmuseets særlige rum og kunstværkernes materialitet og flertydighed kan etablere sanselig fordybelse og refleksion, i et accelererende samfund. Det, vi lærer ved at arbejde systematisk og forskningsbaseret med trivselsfremmende tiltag til unge i 2024, vil komme hele kunstmuseumsbranchen til gode i de kommende år.”

Stine Høholt og Andrea Rygg Karberg, direktører for Kunstmuseum Brandts og Nivaagaards Malerisamling: ”Vi skylder en hel ungdomsårgang at finde veje til øget trivsel, og museerne er klar til at være del af løsningen. I Odense og Nivå ser vi frem til at gøre en stor indsats overfor især kommunernes 6. klasser gennem vores nyudviklede kunstformidlingsmetode, Artfulness.”

Poul Erik Tøjner, direktør Louisiana Museum for Modern Art, Humlebæk: ”Med projektet ønsker vi at sætte endnu mere fokus på, hvordan et kunstmuseum kan hjælpe unge til at søge større fordybelse i nuet og fællesskab med andre. Kunstspor skal være en ramme om vedkommende ungefællesskaber på Louisiana.”

Lasse Andersson, direktør Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg: ”Løfter man i flok, kan man oftest løfte lidt mere og lidt længere. Når Kunsten prioriterer projekter som dette, er det dels fordi vi ønsker at bidrage til en afhjælpning af den aktuelle trivselskrise, men også fordi et løft, hvor vi bliver klogere sammen på tværs af museer, giver et stærkere løft til gavn for hele museumssektoren.”

Lektor Anne Mette W. Nielsen og professor Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet: "Vi ved fra ungdomsforskningen, hvor stor en betydning mødet med kunst og kultur kan have for unge. Vi ser frem til at bidrage til en fælles og visionær indsats for at fremme unges trivsel gennem en ambitiøs national indsats på museumsområdet.”

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til udvikling af bæredygtige initiativer på museer i Danmark.

Lagt online 10.01.2024 af Maria Jelonek

Kontakt forskere

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Når kunst gør en forskel

Når kunst gør en forskel

Med afsæt i unges egne fortællinger undersøger bogen 'Når kunst gør en forskel', hvordan arbejdet med kunst og kultur kan være med til at åbne nye muligheder for unge på kanten af samfundet.

Læs mere og find bogen
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere