Print

30. marts - Netværkskonference for foreningens medlemmer: Nedslag i ungdomslivet år 2016 – et kalejdoskopisk blik på dele af centerets forskning

Hent slides fra konferencen herunder:

Mette Pless - Elevers læring i den åbne skole

Anne Görlich og Noemi Katznelson - Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde

Arnt Louw - Profil af unges trivsel i Gentofte kommune


NB: Konferencen er afholdt.

På denne konference er forskellige dele af ungdomslivet under lup: Vi sætter spot på unges læring i ungdomsskolen og undervisningsforløb tilrettelagt i samarbejde med folkeskolen; vi diskuterer unge og trivsel med afsæt i studie fra Gentofte Kommune; og sidst fokuserer vi på det udsatte ungdomsliv, der præges af fraværet af uddannelse og arbejde.

Til denne netværkskonference vil man som deltager blive præsenteret for CeFUs nyeste forskning om unge og ungdomsliv, og man får mulighed for at netværke med andre medlemsorganisationer, der arbejder med og omkring de unge.

Vær opmærksom på, at konferencen er forbeholdt og gratis for medlemmerne af Foreningen Center for Ungdomsforskning.

Konferencen afholdes på:
Aalborg Universitet, København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Se invitationen til konferencen her

Lagt online 03.03.2016 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2249 2826

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!