Print

25. november - Konference: Ungdomsliv på krykker

Konferencen er afholdt med stort udbytte fra dagen.

Stadig flere unge har brug for professionel støtte og vejledning for at klare sig gennem ungdomslivet. Gruppen af unge, der befinder sig uden for normalområdet, er støt voksende. Og selv ressourcestærke og raske unge gør i stigende grad brug af terapi eller coaching, når de støder på udfordringer, der kræver noget ud over det sædvanlige.

Der har bredt sig en forståelse af nutidens unge som skrøbelige. Vi taler i stigende grad om de unge som nogle, der mangler modstandskraft, og som er ude af stand til at bide tænderne sammen. Tilsyneladende skal der mindre og mindre til, før de vippes af pinden, og når det sker, står vi klar med hjælpeforanstaltninger og psykologordninger, der skal få dem tilbage på sporet, hvad enten det er i idrætsforeningen, på arbejdspladsen eller i uddannelsessystemet.

Samtidig ser vi paradoksalt nok, at unge i stigende grad forventes at kunne klare sig selv. På uddannelserne er der således en tilbøjelighed til, at klasserne bliver stadig større, samtidig med at der skæres ned på vejledningen. I den forstand oplever de unge ikke mere, men derimod mindre kontakt og sparring med voksne. Noget kunne således tyde på, at vi sætter stadig flere ressourcer af til at hjælpe de unge, når de først er faldet og har slået sig, mens vi bruger stadig færre ressourcer på at gøre dem i stand til at klare sig selv. Vi stikker dem m.a.o. et par krykker i stedet for at lære dem at gå.

På konferencen stillede vi skarpt på de stadig flere unge, der har brug for krykker. Vi undersøgte, hvem disse unge er, hvorfor de har brug for hjælp, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem. Der blev også diskuteret, hvad det er i samfundet, der har affødt det øgede behov for hjælp og støtte. Om forklaringen skal findes i, at nutidens ungdomsliv er blevet så komplekst og uoverskueligt, at det uvægerligt kræver professionel støtte at komme igennem det, eller om det snarere handler om, at vi i stigende grad skrøbeliggør de unge: At vi fokuserer så meget på alle de dårligdomme og problemer, der kan slå dem omkuld, at vi overser de ressourcer, hovedparten trods alt rummer, og som burde gøre dem i stand til at klare sig selv.

Læs programmet for dagen her

 Find slides fra dagens oplæg her

Lagt online 28.08.2014 af Maria Jelonek

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2249 2826

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!