Nyt fra CeFU

Print

Slides fra konferencen

Søren Langager er lektor ved Institut for Uddannelse Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Han arbejder med socialpædagogik med særligt henblik på marginaliserede unge og voksne. Han har været været medforfatter på Socialpædagogik - en grundbog. De seneste år har Søren Langager endvidere været en betydelig stemme i den offentlige debat i forhold til diagnosekulturens udvikling.

Læs Sørens slides her

Per Schulz Jørgensen er tidligere professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har i en årerække været børne- og familieforsker og arbejder med undersøgelser om børn og unge, deres familieforhold, skole- og fritidsliv, sundhed og opfattelse af verden. Jørgensen har været medlem af Børnerådet siden dets oprettelse i 1994 og har været rådets formand 1998-2001.

Læs Pers slides her

Bjarke Malmstrøm Jensen er chef for Psykiatrifondens Børne- og Ungeafdeling. Han har arbejdet som underviser i projekter rettet mod børn og unge samt professionelle på folkeskoler og ungdomsuddannelser i Psykiatrifonden siden 2007.

Læs Bjarkes slides her

Niels Ulrik Sørensen er ph.d. og lektor i ungdomsforskning og souschef ved Cefu. Han arbejder med unges trivsel, livsstil og køn. Niels Ulrik undersøger endvidere betydningen af kultur og kulturelle aktiviteter for unges trivsel. Niels Ulrik arrangerer desuden Cefus konferencer.

Læs Niels's slides her

 

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV