Print

23. marts - Netværkskonference

KONFERENCEN ER AFHOLDT

Du kan læse Power Point slides fra diverse oplæg her:

_______________________________________________________________________

Center for Ungdomsforsknings årlige netværkskonference afholdes i år d. 23. marts, hvor vi kaster et kalejdoskopisk blik hen over tre igangværende forskningsprojekter på centeret. På konferencen kan du høre oplæg fra og gå i dialog med forskerne, der med afsæt i forskningsprojekterne sætter spot på spørgsmål, udfordringer og dilemmaer i ungdomslivet anno 2022.

Du kan blandt andet møde lektor Anne Mette W. Nielsen, som vil holde oplæg om unges fortællinger om deres møder med natur i forlængelse af forskningsprojektet ”Når natur gør en forskel”. Derudover vil videnskabelig medarbejder Kartine Thea Pløger Nielsen fortælle om at lave ungeprofilundersøgelser, og lektor Arnt Louw fortæller om elevernes møde med arbejdsmarkedet på erhvervsuddannelserne.

Netværkskonferencen vil i år blive afsluttet med et brag af en lancering af CeFU’s nye store satsning for foreningsmedlemmerne – nemlig en CeFU-uddannelse i Anvendt Ungdomsforskning!

Vær opmærksom på, at netværkskonferencen er forbeholdt medlemmerne af Foreningen Center for Ungdomsforskning. Den vil foregå online og er gratis. Konferencen er en eksklusiv mulighed for at networke og udvikle interessefællesskabet omkring ungdom og ungdomsforskning med de øvrige medlemmer i foreningen og forskerne fra CeFU.

Tilmeldingsfrist er mandag d. 21 marts 2022
Du tilmelder dig ved at skrive en mail til cefutilmelding@hum.aau.dk med navn, mail, arbejdsplads og medlemsorganisation.

I forbindelse med tilmeldingen er man velkommen til at angive, hvilket forskningsprojekt man ønsker at deltage i, i gruppearbejde. Vi kan ikke love at alle får opfyldt deres ønske.

Lagt online 11.03.2022 af Maria Jelonek