Print

22. november - Konference: Udfordrende og læringspotente overgange til voksenlivet

OBS: KONFERENCEN ER AFHOLDT.

Konference hos Center for Ungdomsforskning

Oplæg fra dagen:

KONFERENCEBILLDE

Ændring i programmet: Istedet for en paneldebat kl. 13.10 inviterer vi forfatter og journalist Maise Njor og datteren Asta-Maja Njor Boisen på scenen til en snak om de overgange, der har karakteriseret deres voksen- og ungdomsliv. Læs mere om det her. 

 

Ungdommen er en livsfase præget af overgange. Man bryder op og kastes ud i et utal af overgange til sammenhænge, man ikke har været i før, men som man alligevel skal forsøge at mestre. Inden for ungdomsforskningen taler man om ungdommen som en fase for overgange fra barn til ung og fra ung til voksen. Men også om overgange fra uddannelse til arbejde. Fra hjemmeboende til udeboende. Alt sammen overgange, som synes at have det til fælles, at de bliver stadigt mere uklare, ujævne og præget af zig-zag bevægelser. I dag ser vi mange flytte hjemmefra for så at flytte hjem igen for en stund, samt unge der veksler mellem arbejdsliv og uddannelse. Overgangene har, udover de stadigt mere ujævne processer, det til fælles, at de rummer både udfordringer og risici på den ene side, men også muligheder og læringspotentialer på den anden. Nogle unge kaster sig ud i livets mange valg og synes at være i stand til at skabe og gribe de muligheder, der opstår i de sammenhænge, de indgår i. Andre kastes ud i langt sværere, risikobetonede og skrøbelige overgange, der risikerer at føre dem ad lange og usikre veje, og som risikerer at have konsekvenser for deres trivsel og livsmuligheder.

På konferencen skal vi stille skarpt på overgange i ungdomslivet på kanten til voksenlivet. På risici og udfordringer ved de forskellige overgange – og deres læringspotentialer og muligheder. Vi tager bl.a. udgangspunkt i forskellige forskningsprojekter på Center for Ungdomsforskning, der handler om unge, der flytter hjemmefra, og unge, der bevæger sig ud på et stadig mere usikkert arbejdsmarked. Og så diskuterer vi, hvordan vi som samfund og forældre, og de unge selv, kan bidrage til at udnytte potentialerne i de ujævne processer, som i stigende grad kendetegner overgangene i ungdomslivet.    

Tid og sted

22. november 2018 kl. 9.00-15.30

AFUK
Enghavevej 82 B
2450 København SV

 

Tilmelding for ikke medlemmer 

Tilmeldingsfrist 19. november 2018.

Deltagelse koster 1.996 kr. ekskl. moms / 2.495 inkl. moms.

 

Tilmelding for medlemmer

Tilmeldingsfrist 19. november 2018.

For medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning er der 10 gratis pladser på konferencen og derefter koster deltagelse 1.596 kr. pr. deltager ekskl. moms. / 1.995 inkl. moms. Henvendelse til Rebecca Mandrup Hoeck (rmh@learning.aau.dk) for de første 10 pladser. Angiv venligst navn, e-mail samt medlemsorganisation ved tilmelding.

Øvrige medlemstilmeldinger til en reduceret pris af 1.596 kr. ekskl. moms / 1.995 kr. inkl. moms.

 

For spørgsmål om konferencen

Herunder særlige behov med forplejningen på konferencedagen, har allergi, sukkersyge, er vegetar eller lignende bedes du rette henvendelse til vores konferencesekretær Rebecca Mandrup Hoeck (rmh@learning.aau.dk), så vi kan sørge for, at der bliver taget hånd om det.

Lagt online 29.06.2018 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!