Print

Plads til at lære – på lærepladsen. Mødet mellem unge og erhvervslivet i lærepladsforløb på erhvervsuddannelserne

I dette forskningsprojekt stiller vi skarpt på hvilke forventninger de unge har til at komme i praktikforløb og hvilke forventninger virksomhedsrepræsentanter har til unge, som de har i lære.

De to perspektiver på samme uddannelsesforløb giver mulighed for at undersøge nærmere, hvor forventninger ’mødes og brydes’, og hermed også hvor de unge og virksomhederne oplever synergi i deres forventninger og hvor de oplever misforståelser. Undersøgelsen biddrager yderligere med viden til, hvordan forventningerne kan give indblik i de erhvervsfaglige dannelsesprocesser, som praktikforløb på eud kan understøtte.

Baggrunden for undersøgelsen er at skabe mere viden om hvilke forventninger og forestillinger der er til praktikforløb på erhvervsuddannelserne, og herigennem komme med anbefalinger, der gør både unge og virksomhederne mere praktikklar. Undersøgelsen fokuserer således på de to parters forventninger, idet vi ved, at der i praktikforløb på eud er et betydeligt frafald, hvilket giver anledning til at få mere viden om, hvad hhv. de unge og virksomhederne anser som muligheder og barrierer for et givende praktikforløb. 

Undersøgelsen baserer sig på feltarbejde hos lærlinge i deres praktikvirksomheder og interview med lærlinge og fagpersoner fra virksomhederne inden for brancherne ’handel’, ’håndværk’ og ’industri’.

Projektet er finansieret af Sydbank Fonden.

Publikationer

Plads til at lære – på lærepladsen. Dannelse i mødet mellem unge og arbejdsmarkedet

I denne bog kaster vi lys over en væsentlig og underbelyst del af unges læring og vej gennem en erhvervsuddannelse – nemlig lærlingeforløbet. I Bogen undersøger vi de forventninger, virksomheder og unge i lære har til hinanden. På den baggrund indkredses hvordan forventningerne – og deres samspil – kan understøtte de unges dannelsesprocesser i lærepladsforløb. Bogen kommer med bud på, hvordan både unge og virksomheder kan blive lærepladsklar, ved at være bevidste om de forventninger, begge aktører møder op med, og skaber i mødet med hinanden.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Status for projektet

Status: afsluttet
Forventes afsluttet ultimo 2021

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!