Print

Læringsmiljø på hhx; kvaliteter og udfordringer

Dette forskningsprojektet om læringsmiljøet på hhx er gennemført fra september 2008 til oktober 2010 og har omfattet en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets hhx-elever, interview med hhx-elever, lærere og ledere samt observation af undervisning på tre handelsgymnasier rundt omkring i landet. Forskningsprojektet tog udgangspunkt i, at der er nogle forhold ved hhx, som fungerer rigtig godt, når det gælder rekrutteringen fra bredere sociale grupper, og når det gælder interessen for at arbejde i erhvervslivet. Projektets har blandt afdækket, hvorfor disse forhold fungerer godt, og kan på den måde være til inspiration - bl.a. til de andre gymnasiale uddannelser.

I oktober 2009 blev der afholdt et midtvejsseminar, hvor en række udvalgte resultater fra undersøgelsen blev præsenteret og diskuteret med ledere og lærere fra en række erhvervsskoler samt repræsentanter fra FUHU, undervisningsministeriet samt UU-vejledere. Arbejdsnotater samt slides fra seminaret kan downloades nedenfor.
Projektet blev afsluttet med en åben konference d. 13. oktober, hvor den endelige forskningsrapport: "Læringsmiljø på hhx - resultater fra et forskningsprojekt", blev præsenteret. Konferencen havde deltagelse af ledere og lærere fra erhvervsskoler, UU-vejledere, repræsentanter fra Danske Erhvervsskole, Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU). Undervisningsminister Tina Nedergaard åbnede konferencen. Rapporten samt slides fra konferencen kan downloades nedenfor. kan downloades nedenfor.

Forhåbningerne er, at resultaterne og analyserne i rapporten kan give anledning til dialog og refleksion, primært hos ledere og lærere på handelsgymnasiet, der kan bidrage til den fortsatte udvikling af kvaliteterne på hhx og takling af udfordringerne. Vi håber også, at andre interessenter - særligt UU-vejledere, men også politikere, forældre og folkeskolelærere - vil kunne drage nytte af rapporten.

Download arbejdsnotater og slides fra midtvejs-seminaret, oktober 2009 her:

Ppt 1: IT og Medier

Ppt 2: Anvendelighed i Handelsgymnasitet

Publikationer

Handelsgymnasiet - hhx. Kvaliteter og udfordringer

Det overordnede billede af hhx, som denne undersøgelse tegner, viser, at uddannelsen langt hen ad vejen lever op til elevernes forventninger til indholdet og formålet med uddannelsen.

Læringsmiljø på hhx - resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet

I denne rapport præsenteres resultaterne fra forskningsprojektet Læringsmiljø på hhx – kvaliteter og udfordringer. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i, at der er nogle forhold ved hhx, som fungerer rigtig godt, når det gælder rekrutteringen fra bredere sociale grupper, og når det gælder interessen for at arbejde i erhvervslivet. Projektet vil derfor afdække, hvorfor disse forhold fungerer godt, for på den måde at kunne trække erfaringer videre – bl.a. til de andre gymnasiale uddannelser.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet oktober 2010

Læringsmiljø på hhx

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!