Print

Handelsgymnasiet - hhx. Kvaliteter og udfordringer

Titel: Handelsgymnasiet - hhx. Kvaliteter og udfordringer
Forfattere: Arnt Louw Vestergaard, Rikke Brown, Birgitte Simonsen
Dato: 01.01.2010
Type: Rapport
Tags: job, rusmidler, HHx, handelsgymnasiet, Etnicitet

Handelsgymnasiet - hhx. Kvaliteter og udfordringer

I denne folder sætter vi fokus på udvalgte temaer i forhold til undersøgelsen på HHx. Analyserne baserer sig på et empirisk grundlag, hvor det særligt er elevernes perspektiver, oplevelser og erfaringer, der gives stemme. I efteråret 2010 afsluttes projektet med en større forskningsrapport, hvori vi mere omfattende vil behandle kvaliteterne og udfordringerne ved hhx.

Det overordnede billede af hhx, som denne undersøgelse tegner, viser, at uddannelsen langt hen ad vejen lever op til elevernes forventninger til indholdet og formålet med uddannelsen. Eleverne er glade for uddannelsen, deres lærere og deres faglige niveau,
og stort set alle eleverne er glade og tilfredse med at gå på hhx.

Eleverne er meget tilfredse med store dele af undervisningen og fagene. Specielt det direkte anvendelsesorienterede aspekt ved hhx er noget, eleverne taler meget positivt om. Der er dog også en del af eleverne, der taler om, at hhx giver dem de videreuddannelses-perspektiver, de ønsker, og hhx er altså ikke entydigt rettet mod et job eller elevplads direkte efter hhx i elevernes perspektiv.

Hent folderen her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Læringsmiljø på hhx; kvaliteter og udfordringer

En undersøgelse af forventninger og erfaringer hos HHX-elever, og hos lærere og ledere på HHX.

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!