Print

Klasseledelse og læringsfællesskaber i de gymnasiale uddannelser

Stadig flere unge vælger i dag gymnasiet, og med dette følger en mere heterogen rekruttering til gymnasiet. Det giver udfordringer både for ledelse og lærere i forhold til at skulle motivere og inkludere en meget differentieret elevgruppe med mange forskellige forudsætninger og tilgange. Håndteringen af disse udfordringer er afgørende for at sikre elevernes bedst mulige engagement, faglige læring og for at hindre fravær og frafald. 

Faglig læring og engagement er på den ene side tæt knyttet til elevernesmotivation og oplevelse af at høre til. På den anden side har lærernes forståelse for elevernes motivation, deres opfattelse af deres egen lærerrolle og deres didaktiske valg som klasseledere stor betydning for elevmotivationen, og for hvordan den gode klasserumskultur og den vellykkede overgang kan etableres.

Dette projekt rummer både elevperspektivet og lærerperspektivet. Det bidrager til at undersøge og udvikle måder at sikre en god overgang til gymnasiet og til at undersøge og udvikle læreres klasseledelse som en didaktisk tilgang til at arbejde med elevers motivation og læring.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning (CeFU), Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) samt Epinion.

Publikationer

Klasseledelse og faglige overgange

Rapporten præsenterer resultaterne af følgeforskningen fortaget i forbindelse med udviklingsprogrammet 'Klasseledelse, læringsfællesskaber og faglige overgange'. Udover rapporten, præsenteres også to inspirationskataloger til klasseledelse i praksis, samt faglige overgange.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet oktober 2017

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!