Print

Evaluering af "Projekt Trivsel på EUD"

Center for Ungdomsforskning har fulgt og evalueret et projekt for PsykiatriFonden om "Støtte til sårbare elever" på erhvervsuddannelserne.

PsykiatriFonden igangsatte i 2009 "Erhvervsskoleprojektet" med støtte fra Undervisningsministeriet. Projektet havde til formål at opkvalificere erhvervsskolernes lærere og vejledere gennem øget viden om og indsigt i konkrete værktøjer, der kan støtte sårbare unge gennem uddannelsen.

Erfaringerne fra Erhvervsskoleprojektet viste, at der er et stort behov for viden og metoder, der kan kvalificere erhvervsuddannelsernes arbejde med at støtte sårbare elever i uddannelse, men Erhvervsskoleprojektet tydeliggjorde samtidig, at der er behov for mere strukturelle og organisatorisk forankrede indsatser, som beskæftiger sig sammenhængende med, hvordan skolerne kan arbejde på at udvikle og implementere god praksis i forhold til at støtte psykisk sårbare elever og elever med misbrugsproblemer.

Det resulterede i nærværende projekt, "Projekts trivsel på EUD", som ligeledes er støttet af Undervisningsministeriet. Projektet sætter fokus på erhvervsskolernes arbejde med at støtte og fastholde sårbare unge og unge med misbrugsproblemer i uddannelse. CeFUs evaluering af projektet har haft til formål at følge og dokumentere udviklingsprojektet og vurdere projektets effekter i forhold til at udvikle og afprøve en trivsels- og rusmiddelpolitik på to udvalgte erhvervsskoler for herved at skabe god praksis på området. Evalueringen er tilrettelagt som en kvalitativ proces- og deltagerevaluering og er hovedsageligt baseret på observationer af projektets aktiviteter og på fokusgruppeinterviews med projektets deltagere.

Projektet blev igangsat i starten af 2011 og i marts 2012 blev PsykiatriFondens publikation om "Støtte til sårbare elever - Anbefalinger til udvikling og implementering af politikker og beredskab på erhvervsuddannelserne", samt Center for Ungdomsforsknings evalueringsrapport  offentliggjort.

Hent Psykiatrifondens anbefalinger her

Hent slides fra Psykiatrifondens konference

Publikationer

Evaluering af "Projekt Trivsel på EUD"

Center for Ungdomsforskning har fulgt og evalueret et projekt for PsykiatriFonden om "Støtte til sårbare elever" på erhvervsuddannelserne.

Kontakt forskere

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2249 2826

Status for projektet

Status: afsluttet
afsluttes medio 2012