Print

Når natur gør en forskel

Når natur gør en forskel. En forskningsbaseret evaluering af Natur til et godt liv-lab.

I dette forskningsprojektet undersøger vi, hvordan naturen kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet. Omdrejningspunktet er en række natursociale indsatser, der indgår i Bikubenfondens satsning ’Natur til et godt liv’. Satsningen har fokus på unge på kanten af samfundet og mulighederne for at styrke deres sociale relationer, trivsel og livsmestring. I den forbindelse etableres et laboratorium, ’Natur til et godt liv-lab’, hvor forskellige aktører samarbejder om at kvalificere og vidensbasere det natursociale arbejde med unge på kanten af samfundet. 

Center for Ungdomsforsknings bidrag er at følge en række af de unge, der deltager i projekterne, og med afsæt i en undersøgelse af deres perspektiver på deltagelsen at formulere nogle principper for, hvordan det natursociale arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet. Forskningsprojektet vil med afsæt en række kvalitative metoder undersøge de unges erfaringer, oplevelser og forståelser med henblik på at indkredse, hvordan de oplever projektdeltagelsen, og hvordan den virker ind på dem og deres livssituation. På den baggrund skitseres koncepter, metoder og redskaber, som kan være med til at understøtte, at det natursociale arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet.

Der er tale om et treårigt forskningsprojekt, der gennemføres af lektor Anne Mette W. Nielsen, videnskabelig assistent Lea Cecilie Brinkgaard og lektor og souschef Niels Ulrik Sørensen. Projektet kører fra efteråret 2019 til efteråret 2021.

Publikationer

NATUR TIL ET GODT LIV - Unges fortællinger om deres møder med naturen

I NATUR TIL ET GODT LIV præsenteres en undersøgelse af, hvilken betydning mødet med naturen kan have for unge, der deltager i naturintegrerede sociale indsatser. Undersøgelsen identificerer en række kvaliteter ved unges møder med naturen, men peger også på, at unge ikke altid oplever disse kvaliteter i naturmøderne. På den baggrund formuleres nogle væsentlige principper, der kan bidrage til den videre udvikling af natursociale indsatser for unge på kanten af samfundet.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Status for projektet

Status: afsluttet
Forventes afsluttet ultimo 2021

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!