Print

Hindre rekrutteringen til banderne

Baggrund:

Københavns Vestegn har gennem en årrække været udfordret af rocker-/bandekriminalitet. Derfor indgik Københavns Vestegns Politi og Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner i september 2013 en partnerskabsaftale. Med partnerskabet ønskes en fælles, tværgående indsats for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed. Lokalnetværket for Unge er et af Københavns Vestegns Politis bidrag til dette partnerskab. Lokalnetværket for Unge er et kriminalpræventivt projekt, hvis overordnede formål er at bryde fødekæden til rocker-/bandemiljøerne i Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommune. Projektet Lokalnetværket for Unge er gennemført i 2014 og 2015.

Grundlæggende hviler projektet på dokumenteret viden om, at kriminalitetsforebyggelse betaler sig - både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Grundlæggende har projektet baseret sig på en bred og relationsopbyggende indsats overfor unge. I løbet af projektperioden er gennemført en række delprojekter, som fx det individorienteredetrinbrættetogpolitikadet, som er et intensivt læringsforløb inspireret af rollespil.

Projektbeskrivelse:

CeFus rolle er ved hjælp af kvalitative interview med centrale aktører i projektet (politi, projektmedarbejdere, deltagende unge m.m.) samt eksisterende materiale fra projektet, at foretage en forskningsbaseret evaluering af projekt.

Publikationer

Nye veje i det forebyggende politiarbejde med unge i udsatte boligområder

Ny rapport fra CeFU stiller skarpt på vigtigheden af, at politiet arbejder forebyggende og peger på, at politiprofessionen kan skabe en særlig adgang til de unge, som kan være med til at forebygge kriminalitet, afværge konfrontationer med unge i lokalområderne samt skabe større lokal forståelse for politiets arbejde.

Kontakt forskere

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!