Print

Nye veje i det forebyggende politiarbejde med unge i udsatte boligområder

Titel: Nye veje i det forebyggende politiarbejde med unge i udsatte boligområder
Forfattere: Maria Bruselius-Jensen og Mette Pless
Dato: 27.02.2017
Type: Rapport
Tags: udsatte unge, kriminalitetsforebyggelse, ungdomskriminalitet

Nye veje i det forebyggende politiarbejde med unge i udsatte boligområder

Et nyt forskningsprojekt fra Center fra Ungdomsforskning har analyseret Københavns Vestegns Politis forebyggelsesprojekt 'Lokalnetværket for Unge'. Rapporten understreger vigtigheden af, at politiet arbejder forebyggende og peger på, at politiprofessionen kan skabe en særlig adgang til de unge, som kan være med til at forebygge kriminalitet, afværge konfrontationer med unge i lokalområderne samt skabe større lokal forståelse for politiets arbejde. 

Ungdomskriminaliteten er faldet drastisk de seneste år, men omfanget af kriminalitet blandt udsatte unge er stabil, og socialklasse, etnicitet og bopæl har fortsat afgørende betydning for unges livschancer og risiko for at blive involveret i kriminalitet. Dette skaber grobund for øget polarisering blandt danske unge. Unge i udsatte boligområder er langt oftere konfronteret med kriminalitet, ligesom de oftere end andre unge møder politiet. Der er derfor brug for at de unge får forståelse for politiets arbejde, samt at de unge og politiet kan mødes på måder, som udvikler gensidig forståelse og ikke skaber konflikter. Lokalnetværket for Unge blev netop igangsat som et svar på den generelle efterspørgsel efter metoder til, at forebygge tilgangen af unge til bandemiljøer og generelt takle den bevægelse mod modkulturer og vækst i konfliktfyldte møder med politiet, som risikerer at udvikle sig blandt grupper af unge i udsatte boligområder.

Center for Ungdomsforskning har foretaget en analyse af betjentenes erfaringer og refleksioner omkring den politi-professionalisme, som kommer i spil i mødet med de unge - og af de unges oplevelser af mødet med den forebyggende betjent. På baggrund af analyserne udfoldes der i rapporten fem politiprofessionelle roller, som fungerer godt i mødet med de unge. Der drejer sig om den fascinerende, den informative, den grænsesættende, den hensynsfulde og den tålmodige betjent, som tilsammen udgør Fight-modellen. Modellen muliggør en systematisk opmærksomhed på, hvordan betjente i praksis kan trække på og kombinere forskellige professionelle politiroller, som åbner for at møde de unge med gensidig forståelse. En opmærksomhed som bidrager til en styrkelse af det kriminalitetsforebyggende arbejde. Mens forebyggelse kan udfoldes i alt politiarbejde på gadeplan, så viser rapporten, at betjentenes mulighed for at være regelmæssigt til stede i lokalområderne er afgørende for det forebyggende arbejde, og dermed for at kunne reducere konflikter, skabe dialog og gensidig forståelse mellem politiet og de unge.

Læs rapporten her
Læs pjecen 'Politiarbejde med unge i udsatte boligområder - FIGHT modellen' her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Hindre rekrutteringen til banderne

Forskningsbaseret evaluering af tværgående samarbejdsprojekt mellem Københavns Vestegns Politi og Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner, der har til formål at gøre en indsats for at forebygge bandekriminalitet og skabe øget tryghed.

Kontakt forskere

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!