Forskning & Samarbejde

Print

Nye veje i demokratiske ungefællesskaber

Unges samfundsengagement og demokratiske dannelse har altid haft stor bevågenhed og særligt nu, i en tid med stigende polarisering og nye former for mistrivsel i blandt unge, er det essentielt undersøge, hvordan alle unge kan tage del demokratiske ungefællesskaber.  Foreningslivet står som en helt central grundpille i danske unges fritidsliv og har afgørende betydning både for deres trivsel, fællesskaber og deres samfundsengagement. Derfor er det essentielt at foreningslivet kan nå ud til alle grupper af unge. Men foreningslivets organiserings- og aktivitetsformer skal kontinuerligt inspireres og tilpasses til de nye ungdomsgenerationer og de deltagelsesformer og aktiviteter som tiltaler dem. Fokus i denne forskningsindsats er, at undersøge hvad der karakteriserer nye organiseringsformer og tiltag i foreningernes og andre former for demokratiske unges fællesskabers arbejde, som har været succesfulde med at nå ud til unge, som ellers traditionelt ikke er aktive i organiserede fællesskaber. 

Forskningsprojektet udvikles i et samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og deres indsats ’Alle unge med i fællesskabet’, som er et samarbejde mellem Tuborgfondet og har til formål at afdække fremkomsten af nye organisations- deltagelses- og aktivitetsformer i unges demokratiske fællesskaber, og udvikle foreningers evne til at organisere unge, som traditionelt ikke tager del i foreningslivet. 

Baseret på en række studier af både foreningslivsaktiviteter og men også aktiviteter i andre former for demokratiske ungefællesskaber vil studiet kortlægge og hvordan deltagelsen opleves, praktiseres og skaber mening for de unge, som vælger at engagere sig.

Forskningsprojektet vil derigennem belyse følgende spørgsmål:

      1. 1. På hvilken måde nyfortolkes og praktiseres aktivitets- deltagelses- og organiseringsformer i foreningslivet og andre demokratiske ungefællesskaber?
      2. 2. I hvilket omfang og på hvilke måder giver de nyfortolkede aktivitets- deltagelses- og organiseringsformer adgang for unge, som ellers ikke er aktive i foreningslivet? Og hvilke typer fællesskaber og engagementsformer opstår i de nye aktiviteter? Hvordan og for hvilke unge?
      3. 3. Hvordan kan erfaringer fra de nyfortolkede aktivitets- deltagelses- og organisationsformer inspirere lignende nytænkning i andre foreninger?

Disse spørgsmål belyses gennem en kvalitativ forskningsindsats, som vil dykke ned i en række casestudier, med fokus på de unge frivilliges oplevelser, engagementsformer og -orienteringer og deres fællesskaber. I dialog med Dansk Ungdom Fælleråd udvikles på baggrund af forskningsindsatsen en række anbefalinger og indsatser til at fremme foreningsudvikling mod inklusion af nye grupper af unge.

Kontakt forskere

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet juni 2021

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV