Print

Hvem er de unge ledige?


Rapporten "Hvem er de unge ledige? - unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune" giver et indblik i, hvordan de unge oplever aktuelle barrierer for at komme videre i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet. Rapporten belyser, hvordan unges personlige problemer såvel som faglige udfordringer på den ene side er medvirkende til de unges besværligheder med at komme videre med uddannelse. Men samtidigt belyses også vigtigheden af, at kommunen støtter op omkring tiltag til at hjælpe de unge med netop personlige såvel som faglige problemer. Derudover belyses det i rapporten, hvordan såvel unge som ansatte på jobcenteret oplever mødet mellem de to. Rapporten giver en række anbefalinger til det videre arbejde med unge uden uddannelse og arbejde.

Faxe Kommune står overfor store udfordringer i forhold til den gruppe af unge, der ikke har en uddannelse og som samtidig står udenfor arbejdsmarkedet. Kendetegnende for mange af de tilbud, der er rettet mod denne målgruppe er, at de unge har ringe indflydelse på indholdet af tilbuddene og at der generelt mangler viden om, hvad der forhindrer de unge i at gennemføre en uddannelse.

Formålet med denne undersøgelse er at skabe større viden om gruppen af udsatte unge, som har prøvet lykken i uddannelsessystemet, men som ikke har været i stand til at gennemføre en uddannelse. Det er en gruppe unge, som der i dag ikke findes megen forskningsmæssig viden om og formålet med nærværende undersøgelse er, at sætte fokus på gruppen, for på den måde at kunne udvikle og kvalificere indsatserne i relation til at fastholde disse unge i uddannelse. 

Forskningsprojektet giver de unge stemme og derigennem bringer en viden til veje om, hvordan netop disse unge forstår deres egen situation, muligheder og ikke mindst deres ønsker og perspektiver på fremtiden. Samtidig hermed bringes denne viden i spil med de professionelle der i det daglige arbejder med de unge og har til opgave at hjælpe dem videre i uddannelse/arbejde.

Undersøgelsen skal danne udgangspunkt for kommunen og dennes samarbejdspartneres videre arbejde med at udvikle en værktøjskasse, som skal give de involverede parter heriblandt arbejdsmarkedskonsulenter og undervisere en større forståelse for og interaktion mellem dem og de unge. I denne anden fase vil de involverede forskere i projektet yde konsulentbistand til kommunen.

Publikationer

Hvem er de unge ledige? - Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune

Rapporten "Hvem er de unge ledige? - unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune" giver et indblik i, hvordan de unge oplever aktuelle barrierer for at komme videre i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet. Rapporten belyser, hvordan unges personlige problemer såvel som faglige udfordringer på den ene side er medvirkende til de unges besværligheder med at komme videre med uddannelse. Men samtidigt belyses også vigtigheden af, at kommunen støtter op omkring tiltag til at hjælpe de unge med netop personlige såvel som faglige problemer.

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Status for projektet

Status: afsluttet

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!