Print

Roskilde Ungeprofil 2021

Hvad karakteriserer de unge i 2021 – hvad siger de selv om deres ungeliv, og hvad der skal til, for at de oplever at trives, kan fungere godt i hverdagen og i samspil med andre og har oplevelsen af at have relevante og meningsfulde ungeliv? Disse spørgsmål stilles ofte både i medierne og i andre sammenhænge, hvor der arbejdes med og for unge. Der er selvfølgelig noget, der samler alle unge, og det er, at man er ung og dermed på vej fra barndommen til voksenlivet. Men dette forhold siger ikke ret meget om det levede ungdomsliv.

Spørgsmål om, hvad det gode ungdomsliv er, er ikke enkle at besvare, da unge ikke bare kan ses som en samlet gruppe, der kan afdækkes eller karakteriseres under ét. De unge er forskellige. Det er deres betingelser og muligheder også, og derfor håndterer de ungdomslivet forskelligt. Disse forskelle eksisterer ikke kun i kraft af, hvor de bor, hvordan deres familiesituation er, hvilke venner de har eller ikke har eller hvilken uddannelse, de er i gang med at tage. De eksisterer også i kraft af, hvordan alle disse forhold får og tillægges betydning og mening af den enkelte unge og i relationer med andre unge. Derfor er det også vanskeligt at tale om, at nogle unge ’kun’ er normale, mens andre ’kun’ er sårbare, for disse forhold kan variere på tværs af unge og gøre sig gældende i den enkelte unges eget liv på forskellig vis. Derudover er ungdomsperioden – uanset hvordan den afgrænses – også en periode for identitetsdannelse. Dette er ikke kun i relation til spørgsmål som, hvad jeg skal være i forhold til job og uddannelse m.m., men også i relation til, hvem jeg er, og hvem jeg kan blive til.

Det er disse spørgsmål, som vil blive afsøgt i denne undersøgelse, hvor vi i samarbejde med Roskilde Kommune går tæt på de unge i kommunen med det formål at:

  • At etablere et solidt, dybdegående og bredt tematiseret indblik i unges egne oplevelser af trivsel og den mentale sundhed i ungdomslivet generelt i Roskilde Kommune.
  • At skabe vidensgrundlag for Roskilde Kommunes fremadrettede ungepolitik og ungeindsatser, som kan understøtte unges trivsel, veje i uddannelse og arbejde, fællesskaber og ungdomskulturelle hverdagsliv.

Publikationer

Roskilde Kommune Ungdomsprofil 2021

I Roskilde Kommune Ungdomsprofil 2021 undersøger vi, hvordan unge, der har et hverdagsliv i Roskilde Kommune, har det på en række parametre, med særlig fokus på ungdomskulturelle transitioner og social trivsel. Forskningsprojektet er udarbejdet på baggrund af interviews med unge, der har deres hverdagsliv i Roskilde Kommune, en særlig udarbejdet kvantitativ spørgeskemaundersøgelse særligt til Roskilde Kommune og en workshop for og med unge. Ungdomsprofilen dækker primært unge i alderen 13-25 år og tegner et billede af unge fra udskoling, på ungdomsuddannelser og unge uden for uddannelse og arbejdes syn på både de ydre omstændigheder og omgivelser der indvirker på deres ungdomsliv samt de oplevelser, følelser og forestillinger de har med at kunne mestre selvsamme. Ungdomsprofilen indgår i Roskilde Kommunes igangværende arbejde og strategi med unges inddragelse, engagement og trivsel.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet medio 2022

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere