Forskning & Samarbejde

Print

Roskilde Ungeprofil 2021

Hvad karakteriserer de unge i 2021 – hvad siger de selv om deres ungeliv, og hvad der skal til, for at de oplever at trives, kan fungere godt i hverdagen og i samspil med andre og har oplevelsen af at have relevante og meningsfulde ungeliv? Disse spørgsmål stilles ofte både i medierne og i andre sammenhænge, hvor der arbejdes med og for unge. Der er selvfølgelig noget, der samler alle unge, og det er, at man er ung og dermed på vej fra barndommen til voksenlivet. Men dette forhold siger ikke ret meget om det levede ungdomsliv.

Spørgsmål om, hvad det gode ungdomsliv er, er ikke enkle at besvare, da unge ikke bare kan ses som en samlet gruppe, der kan afdækkes eller karakteriseres under ét. De unge er forskellige. Det er deres betingelser og muligheder også, og derfor håndterer de ungdomslivet forskelligt. Disse forskelle eksisterer ikke kun i kraft af, hvor de bor, hvordan deres familiesituation er, hvilke venner de har eller ikke har eller hvilken uddannelse, de er i gang med at tage. De eksisterer også i kraft af, hvordan alle disse forhold får og tillægges betydning og mening af den enkelte unge og i relationer med andre unge. Derfor er det også vanskeligt at tale om, at nogle unge ’kun’ er normale, mens andre ’kun’ er sårbare, for disse forhold kan variere på tværs af unge og gøre sig gældende i den enkelte unges eget liv på forskellig vis. Derudover er ungdomsperioden – uanset hvordan den afgrænses – også en periode for identitetsdannelse. Dette er ikke kun i relation til spørgsmål som, hvad jeg skal være i forhold til job og uddannelse m.m., men også i relation til, hvem jeg er, og hvem jeg kan blive til.

Det er disse spørgsmål, som vil blive afsøgt i denne undersøgelse, hvor vi i samarbejde med Roskilde Kommune går tæt på de unge i kommunen med det formål at:

  • At etablere et solidt, dybdegående og bredt tematiseret indblik i unges egne oplevelser af trivsel og den mentale sundhed i ungdomslivet generelt i Roskilde Kommune.
  • At skabe vidensgrundlag for Roskilde Kommunes fremadrettede ungepolitik og ungeindsatser, som kan understøtte unges trivsel, veje i uddannelse og arbejde, fællesskaber og ungdomskulturelle hverdagsliv.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet medio 2022

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast

Lyt til CeFUs podcast

I anledning af Center for Ungdomsforsknings 20-års jubilæum lancerer vi podcastserien 10 tendenser i ungdomslivet, hvor vi i 10 programmer tager livtag med brændende aktuelle forandringstendenser i ungdomslivet.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV