Print

Psykologisering i ungdomslivet

I projektet vil vi undersøge den såkaldte ’psykologisering’ af ungdomslivet fra de unges perspektiv.

  • Hvordan forholder unge 16-20 årige på ungdomsuddannelserne sig til psykologiseringen i form af eksempelvis gentagne trivselsundersøgelser, diagnoseord i hverdagssproget og online screeningstests for psykiatriske diagnoser?
  • Hvordan bruger de unge selv psykologisk sprog og redskaber – online såvel som offline - i deres forsøg på at forstå sig selv og andre, og hvordan påvirker det unge, som er sårbare for nye former for udsathed?

Dette vil forskerne undersøge i et kvalitativt studie, hvor de med en palet af metoder sammen med de unge vil blive klogere på dette fænomen, som har stor betydning i nogle unges liv, men hvor vi ikke ved særlig meget om, hvordan og med hvilke konsekvenser, især for de unge som kan være potentielt udsatte.

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Søren Christian Krogh
sck@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9940 2766

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet medio 2027

Bog om Ny Udsathed

Bog om Ny Udsathed

I bogen 'Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering. Om ny udsathed i ungdomslivet' stiller vi skarpt på spørgsmålet om, hvordan samfundsmæssige rammesætninger bidrager til at producere mistrivsel blandt unge.

Læs mere og find bogen