Print

En del af fællesskabet

Forskningsprojektet undersøger, hvornår inddragelse i udviklings- og forandringsprocesser opleves som meningsfuld af unge i udsatte boligområder. Formålet er at bidrage til en videreudvikling og kvalificering af Mellemfolkeligt Samvirkes (MS) udviklingsprojekt ’En del af fællesskabet’ med særlig fokus på projektets Demokratimodel. Modellen er projektets bud på, hvordan forskellige rum for demokratisk deltagelse appellerer til forskellige unge og kan spille sammen i form af forskellige organiseringsformer.

Undersøgelsen lægger vægt på, hvordan deltagelse opleves af de involverede unge, herunder hvornår de oplever, at der er plads til deres stemme og på hvilke måder, den sætter sig igennem. Undersøgelsen sætter særlig fokus på at dokumentere de unges erfaringer med at være involveret, men også projektejernes og andre involverede aktørers erfaringer fra samarbejdet med de unge vil indgå. Til at undersøge dette anvendes kvalitative metoder, bl.a. feltobservationer, journey mapping, interviews og fokusgruppeinterviews i fire forskellige boligområder, samt i forbindelse med en række intensive forløb og aktiviteter andre steder.

Forskningsprojektet vil desuden bidrage til en større metodeudvikling for faciliteret inddragelse, som finder sted i regi af IBU-projektet.

Kontakt forskere

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Status for projektet

Status: afsluttet
Projekt afsluttet ultimo 2020

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!