Print

Alternative arenaer for en social indsats

Dette projekt havde til formål at undersøge den virkning, alternative arenaer kan have på udsatte unges trivsel og samfundsmæssige integration.

Konkret er der tale om musik-, kunst- og teaterprojekter, der har formået at tiltrække og fastholde den voksende gruppe af unge, der ofte ikke bliver positivt integreret i uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, forenings- og fritidslivet eller i bredere forstand samfundet.

Projektet har undersøgt, hvilke dannelsesmæssige, sociale, personlige og uddannelses-/arbejdsmæssige kompetencer, de udsatte unge udvikler på de alternative arenaer. Hvordan de unges deltagelse i de alternative arenaer hænger sammen med deres øvrige livssituation. Samt på hvilke måder, deres deltagelse på de alternative arenaer bidrager til de unges empowerment og oplevelser af succes?

Forskningsprojektet var finansieret af og fandt sted i samarbejde med Bikuben Fonden.

Publikationer

Når kunst gør en forskel

Med afsæt i unges egne fortællinger undersøger Når kunst gør en forskel, hvordan arbejdet med kunst og kultur kan være med til at åbne nye muligheder for unge på kanten af samfundet. I bogen møder vi unge, der deltager i fem forskellige kunst- og kulturprojekter, hvor de arbejder med teater, musik, fotografi og billedkunst. De unges fortællinger giver et indblik i ungdomslivet, når det er allersværest, men viser også de mange forskydninger og vendepunkter, de kan opleve gennem deres deltagelse i kunstog kulturprojekterne.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet medio 2017

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!