Print

Konference d. 25. nov. 2021: Oplæg ved Professor Hartmut Rosa

Konference: Tempo, trivsel og præstation - ny og klassisk udsathed i ungdomslivet. 

 Oplæg ved Professor Hartmut Rosa: Growing Up in the Age of Social Acceleration. Between the Imperatives of Parametric Optimization and the Longing for Resonance.

 

Om konferencen:

På årets store novemberkonference blev der i år sat fokus på den stigende mistrivsel blandt unge med afsæt i spørgsmålene: Hvad er egentlig på færde? Hvorfor er unges trivsel under pres? Og hvordan kan vi med afsæt i sociologien og socialpsykologien forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed i dag? Konferencen tog udgangspunkt i resultaterne fra det treårige forskningsprojekt “Ny udsathed”, lavet i samarbejde med Det Obelske Familiefond. Her præsenterede forskerne Mette Pless, Anne Görlich og Noemi Katznelson forskningsprojektets kvantitative og kvalitative analyser og fund. Vi fik også besøg af den anerkendte tyske sociolog og professor, Hartmut Rosa, som præsenterede sin analyse af det senmoderne accelerationssamfund, der bragte os tættere på en forståelse af den udbredte oplevelse af øget acceleration og tidspres, der fører til fremmedgørelse, stress og udbrændthed.

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV