Print

Oplæg på afslutningskonference for 'Nye veje i demokratiske ungefællesskaber'

Onsdag d. 16 marts blev forskningsprojektet 'Nye veje i demokratiske ungefællesskaber' og Dansk Ungdoms Fællesråds indsats ’Alle unge med i fællesskabet’ afsluttet med en afslutningskonference med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) som organisator. 

Igennem de sidste tre år har Center for Ungdomsforskning i samarbejde med DUF og Tuborgfondet udvidet og opbygget stor faglig indsigt og forståelse for temaet om bredere inklusion og mangfoldighed i ungdoms- og foreningslivet.
Projektet har bestået af kampagne, -forskning, - og uddannelsesspor og har i mødet med over 50 forskellige ungefællesskaber akkumuleret en masse fed viden på ungeområdet.

Til konferencen kunne man høre de allernyeste og vigtigste indsigter og anbefalinger fra CeFU, DUF og Tuborgfondet om inklusionsarbejde og underrepræsentation i ungefællesskaber. Heriblandt fandt et oplæg af lektor Maria Bruselius-Jensen sted, som du kan se lige neden for!

Afslutningskonference for nye veje