Print

Vejen mod de 95 procent

Titel: Vejen mod de 95 procent
Forfattere: Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless
Dato: 23.09.2009
Type: Rapport
Tags: UU, 95%, uddannelses, uddannelsesmuligheder, ungdomsuddannelse, UTA

I sommeren 2006 aftalte kommunerne og regeringen at sætte ekstra skub bag regeringens målsætning om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse. I et samarbejde mellem 17 kommuner, KL og Undervisningsministeriet blev modelkommuneprojektet Ungdomsuddannelse til alle (UTA) skabt.
 
Rapportens del 1 retter fokus mod den landspolitiske og kommunale ledelses rolle i forbindelse med planlægningen og koordineringen af den interne kommunale indsats for at skabe uddannelsesmuligheder til flere unge, samt på arbejdet i kommunerne med at etablere et velfungerende internt og eksternt samarbejde omkring de unge.  Bestil "Vejen mod de 95%" (del I) her


Rapportens del 2 beskriver en række af de undersøgte kommunale tiltag og indsatser. I udvælgelsen af initiativer er der lagt vægt på UTA - kommunernes egne bud på projekter der "gør en forskel", koblet med den forskningsmæssige viden omkring hvad der spiller en rolle i relation til at skabe flere uddannelsesmuligheder til unge.
Bestil "Vejen mod de 95%" del II her 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Uddannelse til alle unge

Projektets fomål er at kortlægge og dokumentere effektfulde initiativer omkring unge og uddannelse.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467