Print

Uddannelse til alle unge

Projektets formål er at kortlægge og dokumentere effektfulde initiativer omkring unge og uddannelse i forbindelse med modelkommuneprojektet "Ungdomsuddannelse til alle". I modelkommuneprojektet er der involveret 17 kommuner, som løbende over de sidste 2 år har igangsat og udviklet en række forsøg og indsatser med henblik på opnåelse af målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal bringes til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Anden og sidste del af CEFU's erfaringsopsamling på UTA-kommunernes arbejde er nu kommet. Rapporten 'Vejen mod de 95 % del II' samler op på de vigtigste udviklingslinjer, tendenser og ideer i kommuneforsøgene og kommer med relevante anbefalinger til, hvordan stat, kommuner, uddannelsesinstitutioner, vejledningsinstanser og andre kan gå ind på området, især med henblik på at bidrage til den politisk fastlagte målsætning om, at fra 2015 skal 95 pct. af hver ungdomsårgang gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Publikationer

Vejen mod de 95 procent

Projektet er mundet ud i to rapporter, hvor den første fokusserer på planlægningen og anden rapport undersøger en rækker tiltag.

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Projektet er afsluttet december 2009