Print

Unge nydanskere i forsvar og politi

Titel: Unge nydanskere i forsvar og politi
Forfattere: Peter Hansen og Noemi Katznelson
Dato: 01.01.2002
Type: Bog
Tags: nydanskere, politi, unge, forsvar

Unge nydanskere i forsvar og politi

Mange uddannelser, foreninger og brancher efterspørger i stigende grad unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der gøres en stor indsats for at tiltrække sig de unges opmærksomhed, men der mangler i høj grad viden om, hvad der er af betydning for disse unges valg af uddannelse og arbejde. 

Center for Ungdomsforskning har i samarbejde med Forsvarets Værnepligt og Rekruttering og Rigspolitiet taget initiativ til denne undersøgelse for at få belyst spørgsmålet. 

Undersøgelsen giver et faktuelt overblik over unge nydanskere, deres antal, bopælskommune etc. Den giver også et indblik i de mange tanker, holdninger og dilemmaer, der præger disse unges valgsituation. Hvilke overvejelser gør de unge sig, når de står for at skulle vælge uddannelse og arbejde? Hvilke indflydelser gør sig gældende? Hvordan oplever de deres rolle og placering i det danske samfund? Hvilke tanker gør de sig om en uddannelse indenfor politi og forsvar? Hvordan oplever de disse institutioner? Og hvilke barrierer stiller sig i vejen for at de i højere grad søger uddannelse og arbejde indenfor forsvaret og politiet?

Ønsket har været at opnå ny viden om de unge for at kunne blive bedre rustet til at møde og håndtere de unge i forbindelse med rekruttering, uddannelse og det daglige arbejde. 

Både politiet og forsvaret er velegnede arenaer til at fremme integrationen af de unge med anden etnisk baggrund. De to organisationer kan i bedste fald blive spydspidser for mange andre uddannelser og arbejdspladser i forhold til at sikre en fredelig og frugtbar sameksistens mellem borgere i Danmark med forskellige kulturbaggrunde. Dertil kommer, at de etniske unge udgør en vigtig ressource for det danske samfund – ikke mindst i disse år hvor konkurrencen om de unge kan mærkes mange steder.  

Undersøgelsen er foretaget af Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Roskilde Universitetscenter i perioden fra august til januar 2002 af forskningsassistent, antropolog Peter Hansen i samarbejde med forskningskoordinator Noemi Katznelson. Det statistiske bilag (Bilag A) er udarbejdet af dokumentationskoordinator cand. scient. Per Alsøe

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unge nydanskere i forsvar og politi

Projektet afdækker centrale faktorer i rekrutteringen af unge nydanskere til forsvar og politi, og lægger dermed op til mulige nye veje i rekrutteringsarbejdet.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!