Print

Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering

Titel: Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering
Forfattere: Noemi Katznelson
Dato: 01.02.2004
Type: Rapport
Tags: uddannelse, udsatte unge, arbejdsmarkedet, arbejdsliv, aktivering, individualisering, individualitet

Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering

Hver sjette ung har udsigt til en fremtid som evighedszapper mellem forskellige uddannelser, aktiveringsprojekter og løse job. Det drejer sig om unge, der er uafklarede, ikke kan tage sig sammen, har koncentrationsproblemer, er krævende, har belastede baggrunde, faglige problemer, vil noget andet end det umiddelbart tilgængelige osv. Svaret fra uddannelsernes og aktiveringsprojekternes side er i stigende grad at tage udgangspunkt i den enkelte unge, som skal afklare sin situation og udvikle individuelle kompetencer. Ordvalget er entydigt: den enkelte, individuel, alene.

Individualiseringens retorik er for længst slået igennem på alle niveauer: på det overordnede politiske plan, i de institutionelle formålsparagraffer og i de pædagogiske metoder. Men hvordan reagerer de unge på at leve i en individualiseret tid? Hvordan oplever de deres situation? Og hvad er deres forventninger til uddannelse og arbejde?
Noemi Katznelson giver i denne afhandling de unge stemme og os svar. Afhandlingen kan læses af alle faggrupper med interesse i udsatte unge, aktivering, uddannelse samt mere generelt i individualiseringen som tendens og begreb.

Download afhandlingen her 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering

Ph.d.-afhandling der stiller skarpt på samspillet mellem den individualiseringstendens, der er at spore i både uddannelses- og arbejdsløshedssystemet, og de konsekvenser det har for de unge, der enten er, eller er i fare for at blive marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680