Print

Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv - (Centrale konklusioner fra følgeforskningsprojektet 'Fremtidens valg og vejledning')

Titel: Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv - (Centrale konklusioner fra følgeforskningsprojektet 'Fremtidens valg og vejledning')
Forfattere: Tilde Mette Juul, Mette Pless og Noemi Katznelson
Dato: 07.06.2016
Type: Rapport
Tags: uddannelsesvalg, uddannelsesvejledning, følgeforskning

Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv - (Centrale konklusioner fra følgeforskningsprojektet 'Fremtidens valg og vejledning')

Udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning havde til formål at udvikle og afprøve forskellige vejledningsformer og -aktiviteter. Det overordnede formål med udviklingsprojektet var at sikre, at eleverne i grundskolen fik et bedre grundlag for at træffe et uddannelsesvalg. Et valg som både modsvarer de unges egne drømme og ønsker og samtidigt tilgodeser samfundets behov.

Udviklingsprojektet er blevet fulgt af Center for Ungdomsforskning gennem et følgeforskningsprojekt, som skulle belyse to problemstillinger:

1) Følgeforskningsdelen skal beskrive, dokumentere og sammenholde erfaringer, der gøres i de konkrete vejledningsforsøg. I forlængelse heraf skal følgeforskningen undersøge, hvilken indflydelse vejledningsforsøgene har på de involverede elevers forudsætninger for at træffe valg af ungdomsuddannelse.

2) Følgeforskningsdelen skal give en forskningsmæssig belysning af, hvad der i bred forstand ligger til grund for de unges valg af ungdomsuddannelse. Heri vil også ligge en kortlægning af de unges valgprocesser og en vurdering af, hvilken betydning de igangværende vejledningsaktiviteter har på de unges uddannelsesvalg og valgkompetence set i relation til andre faktorer.

Denne publikation udgør et udvidet resumé af hovedkonklusionerne fra både følgeforskningsprojektets midtvejsrapport (Juul & Pless 2015) og slutrapport (Pless, Juul & Katznelson 2016).

Hent rapporten her

 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Fremtidens valg og vejledning

Projektet har til formål at undersøge, hvad der ligger til grund for unges uddannelsesvalg i overgangen til ungdomsuddannelserne med særligt fokus på vejledningens rolle i den forbindelse.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!