Print

Unges uddannelsesvalg i tal (midtvejsrapport fra 'fremtidens valg og vejledning')

Titel: Unges uddannelsesvalg i tal (midtvejsrapport fra 'fremtidens valg og vejledning')
Forfattere: Tilde Mette Juul, Mette Pless
Dato: 09.06.2015
Type: Rapport
Tags: uddannelsesvalg, uddannelsesvejledning, midtvejsrapport

Unges uddannelsesvalg i tal (midtvejsrapport fra 'fremtidens valg og vejledning')

Der er i disse år stærkt fokus på unges uddannelse og uddannelsesvalg. Den overordnede politiske ambition, der går igen på såvel nationalt som regionalt niveau, er at skabe uddannelsesmuligheder til alle unge.

Der er dog i dag begrænset viden om, hvordan de unge i de afsluttende klasser i folkeskolen under indflydelse af diverse vejledningsindsatser - samt påvirket af familie såvel som venner og medier - træffer beslutninger vedrørende deres uddannelsesvalg. I midtvejsrapporten sætter vi fokus på netop unges uddannelsesvalg. Centrale spørgsmål vil således være: Hvilke overvejelser gør forskellige unge sig omkring valget af ungdomsuddannelse? Hvordan oplever og håndterer de valgprocessen? Hvordan spiller vejledningen og vejledningsaktiviteter ind på disse processer?

Læs midtvejsrapporten her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Fremtidens valg og vejledning

Projektet har til formål at undersøge, hvad der ligger til grund for unges uddannelsesvalg i overgangen til ungdomsuddannelserne med særligt fokus på vejledningens rolle i den forbindelse.

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!