Print

Rummet - Vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge

Titel: Rummet - Vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen
Dato: 01.02.2012
Type: Rapport
Tags: vejledning, Gentofte, mødested, ungeindsats

Rummet - Vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge

Dette notat rummer en opsamling af erfaringerne med at etablere et mødested og en ungevejledning i Rummet på Gentofte Hovedbibliotek. I notatet beskrives de mål, der har været med Rummet, ligesom der foretages en vurdering af, hvor langt man er nået med virkeliggørelsen af disse mål i opstartsperioden 1. februar - 30. juni. Udgangspunktet for denne vurdering er en gennemgang af relevante tiltag i og omkring Rummet i denne periode, interviews med udvalgte aktører i Rummet samt en workshop med lokale unge på et seminar d. 20. juni. Notatet rummer endvidere en beskrivelse af historikken bag Rummet samt en perspektivering, der udfolder relevante tematikker om unge og trivsel med udgangspunkt i nyere ungdomsforskning. Notatet er skrevet af forskere ved Center for Ungdomsforskning, Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen, der har fuldt udviklingen og etableringen af Rummet.

Download notatet her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Følgeforskning og evaluering af Gentofte Kommunes etablering af en ungevejledning

Følgeforskningsprojekt og evaluering af Gentofte Kommunes etablering af en ungevejledning. Samarbejdet mellem parterne har desuden til formål at bidrage til at kvalificere implementering og udvikling af mødested og ungevejledning.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031