Print

Følgeforskning og evaluering af Gentofte Kommunes etablering af en ungevejledning

Gentofte Hovedbibliotek etablerer en ungevejledning på Hovedbiblioteket fra februar 2012. Vejledningsfunktionen varetages af kommunale medarbejdere fra hhv. Gentofte Jobcenter, UU-Nord og Gentofte Ungdomsskole. Mødestedet etableres i samarbejde med Ventilen Danmark, der står for rekruttering og uddannelse af frivillige til at bemande mødestedet i dets åbningstid. Det er tanken i biblioteksrummet at koble kulturelle aktiviteter arrangeret af lokale unge projektgrupper med både Ventilens aktiviteter og den kommunale vejledningsfunktion. Målgruppen er lokale unge mellem 15-25 år, som i perioder har brug for en hjælpende hånd, men som ikke i det daglige er behandlingskrævende.

Center for Ungdomsforskning forestår ekstern forskningsbaseret følgeforskning og dokumentation af projektet. Samarbejdet mellem parterne har desuden til formål at bidrage til at kvalificere implementering og udvikling af mødested og ungevejledning.

Publikationer

Rummet - Vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge

Dette notat rummer en opsamling af erfaringerne med at etablere et mødested og en ungevejledning i Rummet på Gentofte Hovedbibliotek.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet primo 2012