Print

Øget overgang til eud efter avu

Titel: Øget overgang til eud efter avu
Forfattere: Arnt Louw & Mette Pless
Dato: 17.12.2015
Type: Rapport
Tags: avu, edu, undervisningsministeriet

Øget overgang til eud efter avu

Forskningsrapport tilknyttet et projekt, der er en del af undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram, og er konkret en del af rammeforsøget: "Øget fokus på overgang til eud efter avu". Formålet med forsøget er at: 1) Øge avu-kursisters overgang til gennemførelse af erhvervsuddannelse. 2) Opnå viden om effekten af øget samarbejde mellem VUC og erhvervsskoler mhb på at styrke avu-kursisters overgang til uddannelse. Og 3) Få vidensgrundlag for effekten af tonede tilrettelæggelser i et eller flere fag. I projektet har CeFU fulgt fem konkrete VUC skolers forsøgs- og udviklingsarbejde med øget overgange af kursister fra avu til eud. CeFU's opgave i forbindelse med skolernes forsøgsarbejde har været at facilitere, kvalificere og evaluere de tværgående erfaringer fra skolerne. På den baggrund har CeFU foretaget en forskningsbaseret evaluering, der vurderer projektets samlede erfaringer og resultater og dets fremadrettede potentiale i relation til avu-områdets udvikling.

Download rapporten her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Øget fokus på overgang til eud efter avu

Projektet er en del af undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram og er konkret en del af rammeforsøget: "Øget fokus på overgang til eud efter avu". I projektet følger CeFU fem konkrete VUC skolers forsøgs- og udviklingsarbejde med øget overgange af kursister fra avu til eud.

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!