Print

Øget fokus på overgang til eud efter avu

Projektet er en del af undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram og er konkret en del af rammeforsøget: "Øget fokus på overgang til eud efter avu". Formålet med forsøget er at: 1) Øge avu-kursisters overgang til gennemførelse af erhvervsuddannelse. 2) Opnå viden om effekten af øget samarbejde mellem VUC og erhvervsskoler mhb på at styrke avu-kursisters overgang til uddannelse. Og 3) Få vidensgrundlag for effekten af tonede tilrettelæggelser i et eller flere fag. I projektet følger CeFU fem konkrete VUC skolers forsøgs- og udviklingsarbejde med øget overgange af kursister fra avu til eud. CeFU's opgave i forbindelse med skolernes forsøgsarbejde er at facilitere, kvalificere og evaluere de tværgående erfaringer fra skolerne. På den baggrund foretager CeFU en forskningsbaseret evaluering, der vurderer projektets samlede erfaringer og resultater og dets fremadrettede potentiale i relation til avu-områdets udvikling. Projektet afsluttes med en forskningsrapport og en konference med præsentation af resultaterne fra projektet.

Publikationer

Øget overgang til eud efter avu

Projektet er en del af undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram og er konkret en del af rammeforsøget: "Øget fokus på overgang til eud efter avu". I projektet har CeFU fulgt fem konkrete VUC skolers forsøgs- og udviklingsarbejde med øget overgange af kursister fra avu til eud.

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet december 2015

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!