Print

HF i dag - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af elevprofiler på toårigt HF

Titel: HF i dag - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af elevprofiler på toårigt HF
Forfattere: Maria Duclos Lindstrøm, Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen
Dato: 01.11.2008
Type: Rapport
Tags: uddannelse, frederiksberg, hf, pilotundersøgelse, LO, fastholdelse, frafaldsprocent, frafald

Undersøgelsens overordnede formål er at kvalificere diskussionen om HF's rolle i det nuværende uddannelsesbillede. Pilot-undersøgelsen vil i den forbindelse tegne et første billede af, hvad der karakteriserer de unge, der vælger HF, og hvorfor de har valgt uddannelsen. Herunder også de unges overvejelser omkring deres valg af HF og deres tanker om gennemførsel og frafald.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Frederiksberg HF og LO.

Hent rapporten her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Elevprofiler på den 2-årige HF uddannelse

Undersøgelsen har overordnet set til formål at hjælpe Frederiksberg HF samt andre interessenter omkring de unge til en større indsigt i de unges bevæggrunde og motivationer, men har samtidig også til formål at tjene som pilotundersøgelse til en større anlagt og bredere undersøgelse af frafald på HF-uddannelserne generelt.

HF - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af kursistprofiler på toårigt HF.

Pilot-undersøgelsen vil i den forbindelse tegne et første billede af, hvad der karakteriserer de unge, der vælger HF, og hvorfor de har valgt uddannelsen.